Lett på nett

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Fjernkontrollen var opprinnelig ment som et hjelpemiddel for funksjonshemmede. Den ble nyttig for alle når noen fant på å koble den til en tv. Historisk sett har teknologisk utvikling til stor grad vært initiert av grupper med ”spesielle behov” som ganske raskt har blitt adoptert av allmennheten og således blitt ”generelle behov”. Et samfunn der alle deler samme plattform, de samme verktøyene er tilgjengelige for alle – for noen er de hjelpemidler, for andre er de avlastende. Med andre ord: Universell utforming. Nå er universell utforming tatt for seg utfordringene med IKT. For i den virtuelle verden er nåtiden uoversiktelig, tungvint og uforutsigbar. I nåtiden ser det ikke ut til at dette plager folk flest. I hvert fall ikke nok til at vi hører de store protestene. Så hvilken gruppe bør være de som baner vei mot det tilgjengelige, lettleste, oversiktlige og forutsigbare Internett til alles glede og nytte?
Dyslektikere og andre med lese- og skrivevansker, og deres behov for enkelt, klart og tydelig språk, forutsigbarhet og enkel navigering.

Målsetting
Dysleksiforbundets mål er å lage en nettside for informasjon til dyslektikere som er banebrytende i sin form og som sørger for at alle – også de med de aller største og mest komplekse vanskene – skal få nyttiggjort seg av den informasjonen de behøver.
Dysleksiforbundets nettside www.dysleksiforbundet.no skal være en informasjonsbank for den kunnskapen man trenger som dyslektiker, uansett informasjonsmål; rettigheter, undervisning, mestring, fakta, statistikk osv.

Målgruppe


Mennesker med dysleksi/lese- og skrivevansker i alle aldre som har mer behov for alternative informasjonsformer enn skriftspråk og/eller skriftspråket i seg selv i en mer tilgjengelig form.

Prosjektets betydning
Av informasjon det er nødvendig for dyslektikere å forholde seg til kan nevnes; pedagogikk, juss, og psykologi. Pedagogikk er viktig for bevisstgjøring av egen læring, men kanskje aller mest for foreldrene når de skal hjelpe til med lekser etc. Og så er det jo sånn at foreldrene ofte også har dysleksi som er arvelig. Juss er viktig å forholde seg til ift hva man har/skal ha krav på i norsk skole, og senere i arbeidslivet. Riksrevisjonen kartla i 2007 at 9 av 10 kommuner bryter opplæringsloven. Da sier det seg selv at det gjerne blir foreldrene oppgave å sette seg inn i hva man kan kreve. Psykologi både for foreldre og barna, hjelp til selvhjelp etc, er veldig viktig for mange som mister selvtilliten når de ikke mestrer eller får til det tilsynelatende alle rundt dem later til å klare ganske så raskt. Ingen av nevnte fagfelter er kjent for å publisere tilgjengelig og enkel tekst. Og det som produseres har nesten aldri ”folk flest” som målgruppe, men fagfolket som arbeider med dyslektikere/lese- og skrivevansker. Det finnes altså massevis av informasjon der ute som vil hjelpe mennesker med lese- og skrivevansker – men den er helt utilgjengelig for dem.

Fremdriftsplan
November/desember 2009: Opprette en faggruppe for utvikling av nettside bestående av dyslektikere og fagpersoner.
Januar/februar: Starte samarbeidet med leverandør om optimale løsninger.
Februar/mars: Kontakte journalist for utvikling av «den statiske teksten» på nettsiden i lettfattelig form.
April/mai: Lansere www.dysleksiforbundet.no i ny og forbedret form – SOM ET UTGANGSPUNKT FOR VIDERE UTVIKLING!
Mai og utover; Kontinuerlig opprettholde en god nettside for ovennevnte (og videre spesifiserte) grupper, og grunner.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0418.pdf

Sluttrapportsammendrag

Dyslektikere og andre med lese- og skrivevansker, har behov for enkelt, klart og tydelig språk, forutsigbarhet og enkel navigering på nett. Dysleksi Norge har i dette prosjektet utviklet en nettside som skal bli en av de beste på lettlesthet, forutsigbarhet og navigering. Vi vil utvikle en nettside som er klar og tydelig i språket, og der informasjonen presenteres i ulike formater. Vi vil at nettsiden vår skal være lettlest uten å utelate informasjon. Organisering av informasjon er nøkkelord. Organisering av informasjon, må starte med inngang til informasjon, som avgjøres i designet.

Lettlest Media har designet vår nettside. Inngang til informasjon er tradisjonelt dårlig på Internett. Nettleverandøren tar gjerne ikke hensyn til hvilken kunnskap leseren sitter inne med i sin søken etter informasjon. Ideen som begynte å formes ble derfor å skape en ekstra inngang på forsiden. Den ekstra inngangen skulle gå utifra at leseren overhodet ikke hadde noen forkunnskap om feltet. Leseren var i en gitt situasjon, og ville vite mer. Vi delte derfor inn målgruppen vår i ulike «situasjoner» de kunne befinne seg i, som skulle føre leseren inn til en ny side der spesialtilpasset informasjon for dem var mulig å finne. Slik skulle det være mulig for brukeren å finne frem til informasjon uten å ha forkunnskap. Vi ville imidlertid ikke la nye løsninger gå på bekostning av tradisjonelle tankesett. Det er tross alt sånn at Internett-brukere idag har en del ubevisste assosiasjoner. Hvis man bytter kjente symboler, vil brukeren bli forvirret: Alltid i tillegg til – aldri istendenfor.

Å produsere film og lyd for nett kan være svært komplisert, og svært enkelt. Vi har samlet opp mange gode ideer til å formidle informasjon på nett, her:
På www.dysleksinorge.no/lettpanett. Nettsiden ble lansert ved årsskiftet 2010/2011.

Vi fikk svært gode reaksjoner umiddelbart etter lansering. Lansering av nettsiden betyr ikke at nettsiden er ferdig. Det er jo nå det begynner! En nettside skal være dynamisk, og hele tiden være under utvikling. Vi har et svært godt utgangspunkt. Vi distribuerer et evalueringsskjema til medlemmer, og ikke-medlemmer, lærere og kursdeltagere. Disse resultatene vil selvsagt også være å finne på www.dysleksinorge.no/lettpanett sammen med all annen opparbeidet informasjon og erfaringer om prosjektet.

Prosjektleder/forsker

Caroline Solem

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
Lett på nett
Organisasjon
Dysleksi Norge
Beløp Bevilget
2010: kr 600 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet