E-konsultasjon om dysleksi

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Formålet med prosjektet var å undersøke hvilken nytte elever med lese- og skrivevansker har av datatekniske hjelpemidler

Formålet med prosjektet var å undersøke hvilken nytte elever med lese- og skrivevansker har av datatekniske hjelpemidler.

 

Et utvalg av ressurspersoner til elever med lese- og skrivevansker ble tilbudt et web-basert tilbud om bistand av både datateknisk og pedagogisk art fra Bredtvet kompetansesenter; e-konsultasjon på Minhelse.no. Ressurspersonene er enten lærer, spesialpedagog og/eller foresatt. Ti elever med lese- og skrivevansker, i alderen fra 10 til 18 år, deltok i prosjektet. Data ble innhentet ved hjelp av intervjuer og observasjoner.

 

Resultatene viste at nytten elever har av datatekniske hjelpemidler er avhengig av spesielt fire forhold:

1.      mengde tid læreren setter av til arbeid med eleven

2.      kvaliteten av teknisk veiledning lokalt på skolen

3.      effektiviteten av samarbeidet mellom PPT og skole omkring søknad om hjelpemidler

4.      kvaliteten på samarbeid skole-hjem

 

Resultatene støtter at e-konsultasjon kan bidra til at intensjonen om lese- og skriveopplæring med data blir oppfylt. Ressurspersoner til elever som leverte gode produkter i form av oppgaveløsning med hjelp av powerpoint og datatekniske hjelpemidler, svarte bekreftende på at hjelp og støtte gjennom e-konsultasjon gjorde undervisningen mer effektiv. Det å ha muligheten for å ha en spesialist å henvende seg til ble oppgitt som en primær faktor. Gode råd og tips fra en spesialist som en kunne få tak i fort og tidsbesparende ble oppgitt som en faktor nummer to.

Prosjektleder/forsker

Tom Green

Detaljer
Program
Rehabilitering (2005)
Prosjektnavn
E-konsultasjon om dysleksi
Organisasjon
Dysleksi Norge
Org.ledd
Bredtvet kompetansesenter
Beløp Bevilget
2006: kr 285 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet