Usensurert

I samarbeid med

Thyra Bækken og Mads Johan Øgaard er to av kunstnerne bak utstillingen Usensurert med Dysleksi Norge på Interkulturelt Museum i Oslo. Utstillingen handler om å skape forståelse og om å fjerne stigma rundt læreforskjeller. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

Rapport

Bakgrunn

*MÅLSETTING-Invitere kreative personer med lærevansker til workshops med veiledning og tilbakemelding med det mål å arrangere kunstutstilling i 2 norske byer. Deltagernes kreative evner skal hylles! Mellom workshops og utstillinger skal deltagerne føre videodagbok som skal publiseres. En viktig del av prosjektet er å spre informasjon om personer med lærevansker sine sterke sider både for allmennheten, og andre som har lærevansker. *MÅLGRUPPE Kreative ungdommer og unge voksne med lese- og skrivevansker, matematikkvansker eller språkvansker. *BAKGRUNN Noen tror kreativitet er noe som utvikles for å kompensere. Noen tror at få mestringsopplevelser ”aktiverer” ukonvensjonelle tenkemåter og mestringsstrategier. Noen tror at ”teorisvake” elever ”tvinges” inn i kreative retninger rett og slett av mangel på muligheter. Det er påvist i flere studier at dyslektikere er overrepresentert i kreative kretser.

Oppsummering

Konklusjon: tiltaket har vært populært og vellykket og nådd sin målsetting. « Dette må vi gjøre igjen»og andre positive tilbakemeldinger fra deltagere og besøkende på utstillingen viser dette. Vi håper å forsette med prosjektet ettersom vi ser at det har nytte for mange og ikke minst at etterspørselen fra besøkende og nye potensielle deltagere er høy. Vi jobber med å sikre finansiering til en fortsettelse. *Ideer for videreføring: *«USENSURERT» SOM FAST ÅRLIG ARRANGEMENT *VANDREUTSTILLING +FOREDRAG PÅ SKOLENE *VANDREUTSTILLING PÅ BIBLIOTEKENE *FRITIDSAKTIVITET- KUNSTVERKSTED PÅ BIBLIOTEKENE

Prosjektgjennomføring

10 kreative personer med lese- og skrivevansker, matematikkvansker eller språkvansker skulle bli invitert til kreativ workshop i henholdsvis Oslo og Trondheim, totalt 20 deltagere. Workshopen skulle forstås som en forberedende kreativ prosess til prosjektets endelige mål, som var at alle deltagerne skulle lage kunst(malerier, foto eller tegninger )som formidler deres opplevelser med egne lærevansker. Dette skulle vises frem på en utstilling. Invitasjonen besto av en promo-video samt en plakattekst med oppfordring til å delta. Dette ble lagt ut på Facebook og 305 personer fra hele landet meldte sin interesse. Men det er tøft for mange individer med læreforskjeller å faktisk tørre å være med på et sådant prosjekt , selv om de så gjerne vil. Vi fant tidlig ut at det likevel ikke lønte seg å arrangere det to steder i Norge så å si samtidig, ettersom det er et ganske stort ‘stunt’. Det tar ganske lang tid å sette opp og rigge ned en utstilling pluss tid og kostnader rundt frakt av kunsten. Resultatet ble at 12 unge ble plukket ut og møtte opp til workshop. Utstillingen i Oslo foregikk fom. 7. september tom . 20. september 2018.

Antall personer i målgruppen

10977

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapportering med vedlegg- Usensurert 2018 _komp.pdf

Sammendrag

Bakgrunn

Noen tror kreativitet er noe som utvikles for å kompensere. Noen tror at få mestringsopplevelser ”aktiverer” ukonvensjonelle tenkemåter og mestringsstrategier. Noen tror at ”teorisvake” elever ”tvinges” inn i kreative retninger rett og slett av mangel på muligheter. Det er påvist i flere studier at dyslektikere er overrepresentert i kreative kretser. Vi vil invitere kreative personer med lærevansker til workshops med veiledning og tilbakemelding med et endelig mål å arrangere kunstutstilling i 2 norske byer. Deltagernes kreative evner skal hylles!

Målsetting

* antall personer som nås er da inkludert deltagere, personer som kommer på utstilling, og de som nås gjennom sosiale medier og generell eksponering av prosjektet.

Målgruppe

Kreative ungdommer og unge voksne med lese- og skrivevansker, matematikkvansker eller språkvansker.

Antall personer i målgruppen

10000

Beskrivelse av gjennomføring

10 kreative personer med lese- og skrivevansker, mattevansker eller språkvansker til kreativ workshop i Oslo og Trondheim, altså totalt 20 deltagere. Workshopen kan forstås som en forberedende kreativ prosess til prosjektets endelige mål, som er at alle deltagerne skal lage kunst som formidler deres opplevelser med egne lærevansker. Videoblogg og arbeidet ”imellom” Alle deltagerne blir bedt om å føre videodagbok hvor de forteller om sin kunstneriske prosess og ikke minst den selvutviklende prosessen. Vi vil sette opp en blogg hvor deltagernes videodagbøker presenteres og andre interessante artikler om kreativitet, mestring, livskvalitet og hindringer som kan overkommes. Selv om vi sier at alle deltagerne skal føre videodagbok, er det viktig at de selv får avgjøre hvorvidt bloggene skal publiseres og/eller vises under utstillingen. Utstillingen: USENSURERT! Formålet er at personer som har utfordringer med å uttrykke seg på en tradisjonell måte gjennom skriftspråket skal fortelle sin unike og interessante historie i en kreativ visuell uttrykksform som for eksempel malerier eller tegninger.

Fremdriftsplan

Rekruttering av deltagerne begynner høsten 2017. Oppfølging av deltagere med workshops og webinarer skjer på våren 2018 med utstilling høsten 2018.

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Noen tror kreativitet er noe som utvikles for å kompensere. Noen tror at få mestringsopplevelser ”aktiverer” ukonvensjonelle tenkemåter og mestringsstrategier. Noen tror at ”teorisvake” elever ”tvinges” inn i kreative retninger rett og slett av mangel på muligheter. Det er påvist i flere studier at dyslektikere er overrepresentert i kreative kretser. Vi vil invitere kreative personer med lærevansker til workshops med veiledning og tilbakemelding med et endelig mål å arrangere kunstutstilling i 2 norske byer. Deltagernes kreative evner skal hylles!

Målsetting

* antall personer som nås er da inkludert deltagere, personer som kommer på utstilling, og de som nås gjennom sosiale medier og generell eksponering av prosjektet.

Målgruppe

Kreative ungdommer og unge voksne med lese- og skrivevansker, matematikkvansker eller språkvansker.

Antall personer i målgruppen

10000

Beskrivelse av gjennomføring

10 kreative personer med lese- og skrivevansker, mattevansker eller språkvansker til kreativ workshop i Oslo og Trondheim, altså totalt 20 deltagere. Workshopen kan forstås som en forberedende kreativ prosess til prosjektets endelige mål, som er at alle deltagerne skal lage kunst som formidler deres opplevelser med egne lærevansker. Videoblogg og arbeidet ”imellom” Alle deltagerne blir bedt om å føre videodagbok hvor de forteller om sin kunstneriske prosess og ikke minst den selvutviklende prosessen. Vi vil sette opp en blogg hvor deltagernes videodagbøker presenteres og andre interessante artikler om kreativitet, mestring, livskvalitet og hindringer som kan overkommes. Selv om vi sier at alle deltagerne skal føre videodagbok, er det viktig at de selv får avgjøre hvorvidt bloggene skal publiseres og/eller vises under utstillingen. Utstillingen: USENSURERT! Formålet er at personer som har utfordringer med å uttrykke seg på en tradisjonell måte gjennom skriftspråket skal fortelle sin unike og interessante historie i en kreativ visuell uttrykksform som for eksempel malerier eller tegninger.

Fremdriftsplan

Rekruttering av deltagerne begynner høsten 2017. Oppfølging av deltagere med workshops og webinarer skjer på våren 2018 med utstilling høsten 2018.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapportering med vedlegg- Usensurert 2018 _komp.pdf

Prosjektleder/forsker

Caroline Solem

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Usensurert
Organisasjon
Dysleksi Norge
Beløp Bevilget
2017: kr 393 000
Startdato
02.08.2017
Sluttdato
02.01.2019
Status
Avsluttet