Datakurs – foreldre med dysleksi

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Dysleksiforeningen i Grenland søkte våren 2000 Helse og Rehabilitering om midler til datakurs for foresatte til dyslektikere,

Dysleksiforeningen i Grenland søkte våren 2000 Helse og Rehabilitering om midler til datakurs for foresatte til dyslektikere, slik at de foresatte kunne bistå sine barn med datatrening og lekser. Elever med dysleksi får tildelt PC til skole- og hjemmebruk fra Hjelpemiddelsentralen. De foresatte får ingen opplæring fra skolen eller Trygdekontoret/Hjelpemiddelsentralen. Disse barna trenger mye hjelp til lekser fra de foresatte for å greie å følge med på skolen. Vi mente derfor at opplæring i generell datakunnskap for de foresatte ville gi positive ringvirkninger.

 

I løpet av 2001 ble det gjennomført to begynnerkurs i data, med til sammen 14 deltakere. Mange foresatte uten datakunnskap tilegnet seg dette og kan nå være til stor hjelp for sine barn.

 

I 2002 arrangerte Grenland Dysleksiforening begynnerkurs i data for fire foreldre. Dysleksiforeningen i Grenland mener den har nådd sitt mål med å gi foresatte nødvendige datakunnskaper. Kursdeltakerne har gitt positive tilbakemeldinger.

Prosjektleder/forsker

Tove B.B. Hoppestad

Detaljer
Program
Rehabilitering (2000)
Prosjektnavn
Datakurs – foreldre med dysleksi
Organisasjon
Dysleksi Norge
Beløp Bevilget
2001: kr 36 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
31.12.2002
Status
Avsluttet