Ansatte i sorg

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Til tross for at de fleste arbeidsplasser fra tid til annen opplever at en av deres medarbeidere mister en nær person finnes det i dag lite konkret informasjon om sorg og sorghåndtering rettet mot denne gruppen. Med bakgrunn i dette ønsket Landsforeningen uventet barnedød (LUB) å utarbeide et informasjonshefte knyttet til det å være arbeidsgiver og arbeidsleder til en kollega i sorg etter å ha mistet en nærstående person.

 

Målet med informasjonsheftet ”Når sorgen rammer en av dine ansatte” har vært å gi arbeidsledere og arbeidsgivere kortfattet og lett tilgjengelig informasjon om sorg og sorgreaksjoner, samt gi konkrete råd og veiledning i hvordan man kan og bør forholde seg til ansatte i sorg. For mange kriserammede kan arbeidsplassen ha en viktig identitetsbevarende funksjon i en svært vanskelig tid. Hvordan en arbeidsleder møter den etterlatte vil kunne innvirke på vedkommendes helse-, trivsels- og prestasjonsnivå. Også kolleger av den som er rammet vil kunne ha god nytte av heftet.

 

Prosjektleder har vært prosjektkoordinator i LUB, Kristiane M. Hansson, som sammen med fagsjef i LUB, Trine Giving Kalstad, har stått for redigering, koordinering, korrektur, markedsføring og distribusjonsarbeid av heftet. Hovedforfatter er psykolog Atle Dyregrov ved Senter for Krisepsykologi i Bergen og dr. philos Kari Dyregrov har bidratt som medforfatter. Heftet er krydret med sitater og skildringer fra mennesker i sorg og deres kolleger, bygget på erfaringer de har gjort seg fra møtet med arbeidslivet etter tapet av en kjær person.

 

Vi er godt fornøyde med resultatet; et informativt og lettlest informasjonshefte som formidler konkrete råd og veiledning om sorg, sorgreaksjoner og lederoppgaver rettet mot en bred og viktig målgruppe. Arbeidet med heftet har skaffet til veie ny kunnskap om håndtering av sorg på arbeidsplassen, og vi opplever jevn pågang fra et bredt spekter av arbeidsplasser, etterlatteorganisasjoner, etterlatte selv og deres nettverk etter heftet. ”Når sorgen rammer en av dine ansatte” ble produsert i 2008 i et opplag på 6000 eksemplarer. Elektronisk nedlastbar versjon av heftet er tilgjengelig som pdf på www.lub.no og papirutgaven kan bestilles ved å kontakte LUBs hovedkontor.


 

Prosjektleder/forsker

Kristiane Hansson

Detaljer
Program
Forebygging (2006)
Prosjektnavn
Ansatte i sorg
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Org.ledd
Senter for Krisepsykologi i Bergen
Beløp Bevilget
2007: kr 320 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet