Kontaktperson

Vilde von Krogh

LUB er til stede for alle som er berørt når et lite barn dør. Organisasjonen tilbyr sorgstøtte og felleskap med andre etterlatte, og er et viktig supplement til hjelpeapparatet. De arbeider også for å redusere barnedødeligheten i Norge, gjennom forebyggende tiltak og støtte til forskning.

LUB har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 1996.

I 2023 HAR LUB FÅTT STØTTE TIL9prosjekter
det utgjør204.000kroner
SIDEN FØRSTE TILDELING I 1997 HAR LUB FÅTT STØTTE TIL259prosjekter
TOTALT HAR LUB FÅTT82.435.615kroner i støtte fra stiftelsen dam

Søk midler gjennom LUB:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter