Omsorg ved brå, uventet død

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet ”Omsorg ved brå, uventet død” undersøker etterlattes situasjon etter selvmord, krybbedød og barneulykker

Prosjektet ”Omsorg ved brå, uventet død” undersøker etterlattes situasjon etter selvmord, krybbedød og barneulykker. Studiens formål er på landsbasis å kartlegge hva de etterlatte selv opplever av behov for støtte opp mot hva som eksisterer av tilbud. Av de som deltok i studien var det 321 kommunelege I og 330 etterlatte som besvarte spørreskjema, samt 40 familier som ble dybdeintervjuet. Resultatene viser at alle gruppene etterlatte har stort behov for profesjonell hjelp, så vel som støtte fra sosialt nettverk. Ett til to år etter dødsfallet sliter mange med eksistensielle problemer, traumatiske etterreaksjoner, komplisert sorg og sosiale vansker. De etterlatte er minst tilfredse med offentlige hjelpetiltak og mest tilfredse med støtten fra sosialt nettverk, selv om hjelpen fra familie og venner også kan forbedres på ulike måter. Hele 4 av 5 etterlatte mener de har behov for offentlig og profesjonell hjelp etter slike brå, uventede dødsfall. De etterlyser tidlig, aktiv og langvarig hjelp fra offentlige instanser med kunnskap om krisereaksjoner, samt mer hjelp til mindreårige søsken. Når etterlatte etter krybbedød synes å oppleve en noe gunstigere situasjon enn de to øvrige gruppene, kan det skyldes årelangt og godt arbeid fra Landsforeningen til støtte ved krybbedød. Både kommunene og de etterlatte foreslår en større grad av organisering på kommunalt nivå for å omsorgen for etterlatte ved brå død. Alle kommuner oppfordres til å lage en kriseberedskapsplan, der et lokalt Kriseteam organiserer krisehjelp og langtidsoppfølging etter faste skriftlige rutiner. Rapporter fra prosjektet utdyper innhold og organisering for slik hjelp.

 

Prosjektledere for det 3-årige prosjektet har vært: sosiolog Kari Dyregrov (selvmord), psykolog Dag Nordanger (SIDS/ulykke), mens dr. philos. Atle Dyregrov vil ha veilederansvar for begge prosjektene.

 

Prosjektet har vært gjennomført ved Senter for Krisepsykologi (SfK), Bergen. Finansiering har vært gjennom HR og LsK. Rapporter kan bestilles ved SfK.

Prosjektleder/forsker

Atle Dyregrov

Detaljer
Program
Forebygging (1997)
Prosjektnavn
Omsorg ved brå, uventet død
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Org.ledd
Senter for Krisepsykologi Bergen
Beløp Bevilget
1998: kr 1 015 585, 1999: kr 635 000, 2000: kr 130 000
Startdato
01.01.1998
Sluttdato
31.07.2000
Status
Avsluttet