Plutselig uventet spedbarnsdød

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Dette prosjektet er en videreføring av prosjekt 1997/2/0139

Dette prosjektet er en videreføring av prosjekt 1997/2/0139.

 

Det er tidligere påvist et samband mellom krybbedød og akutte livløsanfall hos spedbarn. Livløsanfall hos barn kan utløses av en såkalt gastro-oesofagal refluks (GOR) – når surt mageinnhold renner tilbake opp i spiserøret og gir slimhinneirritasjon. Dyreeksperimentelle studier har vist at GOR kan utløse en kraftig refleks (larynxrefleksen) som gir seg uttrykk  i  pustepauser (apne), fall i hjertefrekvensen og oksygenmetningen i blodet, samt forandringer av blodtrykket. GOR kan derfor vært en mulig årsak til krybbedød. Larynxrefleksen finnes også hos nyfødte barn og kan forårsake kraftige reaksjoner i pustekontrollen, hjerterytmen og oksygenmetningen i blodet.

 

Målet for denne undersøkelsen var å studere hyppigheten av GOR hos spedbarn som hadde apneer og/eller akutte livløsanfall. Vi undersøkte hjerte- og pustefunksjonen hos barn med akutte livløsanfall og/eller apne og sammenliknet reaksjonsmønsteret med det vi tidligere kjenner fra refleksutløste pustepauser.

 

Metode: 61 spedbarn ble undersøkt. Samtlige gjennomgikk en 12-24 timers registrering av puste og hjertefunksjon. I tillegg ble surhetsgraden målt ved  pH-måling i spiserøret. Denne polygrafiske registrering ble lagret kontinuerlig på en pc. Ca 1/3 av barna hadde GOR, men de fleste hadde kortvarige anfall, ofte kombinert med pustepauser. Dersom man bruker de vanlige reglene for å sette diagnosen GOR som i dag brukes på voksne og større barn, ville kun to av barna fått denne diagnose. Ved å undersøke hjerte- og lungeaktiviteten samtidig som surhetsgraden i spiserøret ble målt, fant vi samband mellom GOR og apne. Ingen barn utviklet livløsanfall under undersøkelsen.

 

Undersøkelsen viser at gastro-øsofagal refluks hos spedbarn kan utløse symptomer fra hjerte, lunger av samme type som vi ser ved refleksutløste pustepauser. Kriteriene for å sette diagnosen GOR bør revurderes hos spedbarn der symptombildet kan være todelt; vanlige reflukssymptomer med gulping, men i tillegg pustesymptomer i form av apne (pustepauser) som i visse situasjoner oppfattes som livstruende. PH- måling av surhetsgraden i spiserøret ser også ut til å være uttilstrekkelig hos spedbarn. Vår studie på spedbarn < 6 måneders alder tyder på at også refluks av mageinnhold som ikke er surt ( pH > 4) kan gi reflektoriske pustesymptomer. Dette bør lede til å prøve andre metoder for å kunne påvise refluks i spiserøret hos spedbarn kombinert med metoder for kontroll av hjerte- og pustefunksjon. På denne måten vil man kunne få en bedre utredning og diagnostikk av spedbarn med livløsanfall og/eller apne som leder til mer korrekt behandling av symptomene.

Prosjektleder/forsker

Jens B. Grøgaard

Detaljer
Program
Forskning (1998)
Prosjektnavn
Plutselig uventet spedbarnsdød
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Beløp Bevilget
1999: kr 153 000
Startdato
01.08.1998
Sluttdato
30.06.2000
Status
Avsluttet