Menns helse og risiko for spontanabort og dødfødsler

I samarbeid med


Søknadssammendrag

Vi vet lite om hvordan menns livsstil og hjerte- og kar risikofaktorer påvirker forekomsten av dødfødsler og spontanaborter.

Litteraturen viser til at menns helse og livsstil er viktig i forhold til økt risiko for barnløshet, sædkvalitet og fertilitetsproblemer. Også menn med fertilitetsproblemer kan ha økt risiko for svangerskapstap dersom partneren blir gravid. I tillegg finnes det epidemiologiske studier, men bare om noen få risikofaktorer blant fedrene, som utdanning, yrke og alder i forhold til økt risiko for spontanabort og dødfødsler. En kanadisk studie viste at dersom fars utdanningsnivå var lavt, var risikoen for dødfødsel nesten dobbelt så høy som ved graviditeter der far hadde høyere utdanning selv om analysene tok hensyn til mors alder, utdanningsnivå, antall tidligere fødsler, sivilstatus, opprinnelsesland og etnisitet. Dette ph.d-prosjektet skal sette søkelyset på betydningen av fars risikofaktorer for dødfødsler og sene spontanaborter.

Data om fars livsstil og hjerte- og kar risikofaktorer er hentet fra tre helseundersøkelser gjennomført i Norge og disse dataene er koblet opp mot data om svangerskap fra Medisinske fødselsregisteret (MFR). De tre helseundersøkelsene som brukes i studien er Kohort Norway (CONOR); Tre fylkeshelse-undersøkelser; og Fylkeshelseundersøkelser av 40 åringer. Disse tre helseundersøkelser brukte til en stor grad de same metoder slik at data materialet lett harmoniseres. Kun menn 50 år eller yngre da de deltok i en av de tre helseundersøkelser inkluderes i studien. Data er tilgjengelig for en estimerte 500 000 fødsler hvor faren deltok i minst en av de helseundersøkelser. I tillegg har vi 235 000 fødsler hvor begge foreldre deltok i en av de helseundersøkelser.

Det store antallet foreldrepar med opplysninger om ulike risikofaktorer gjør dette forskningsprosjektet til den mest omfattende og statistisk robust studien av fars risikofaktorer for forekomsten av sen-spontanabort og dødfødsler. Vi vil ha omkring 1 750 sen-spontanabort og 2 000 dødfødsler hvor vi har fars opplysninger samt mors opplysninger fra MFR. I tillegg har vi over 800 sen-spontanaborter og nesten 1 000 dødfødsler hvor begge foreldre deltok i en av de tre helseundersøkelser.

Studien gi oss utmerket statistiske styrke (>90%) for å evaluere våre hypoteser. Opplysninger inkludere fars under- og overernæring, røyking, utdanning, metabolske indikatorer (insulin resistans, blodsukker nivået samt tid siden siste måltid), blodtrykk og hvilepuls, lipid nivåer (kolesterol, hdl- og ldl kolesterol), alkohol inntak, fysisk aktivitet, og egen og familiens historikken av diabetes, hjerneslag, og en tidlig hjerteinfarkt før 60 år.

Avansert statistiske metoder vil evaluere fars risikofaktorer i modeller som inkludere etablerte risikofaktorer for mødrene før og undersvangerskap. Resultatene skal brukes til å øke kompetanse i helsetjenestens arbeid målrettet mot menn og foreldre par. Representanter fra brukergrupper involveres i alle prosjekts faser.

Søknadssammendrag

Vi vet lite om hvordan menns livsstil og hjerte- og kar risikofaktorer påvirker forekomsten av dødfødsler og spontanaborter.

Litteraturen viser til at menns helse og livsstil er viktig i forhold til økt risiko for barnløshet, sædkvalitet og fertilitetsproblemer. Også menn med fertilitetsproblemer kan ha økt risiko for svangerskapstap dersom partneren blir gravid. I tillegg finnes det epidemiologiske studier, men bare om noen få risikofaktorer blant fedrene, som utdanning, yrke og alder i forhold til økt risiko for spontanabort og dødfødsler. En kanadisk studie viste at dersom fars utdanningsnivå var lavt, var risikoen for dødfødsel nesten dobbelt så høy som ved graviditeter der far hadde høyere utdanning selv om analysene tok hensyn til mors alder, utdanningsnivå, antall tidligere fødsler, sivilstatus, opprinnelsesland og etnisitet. Dette ph.d-prosjektet skal sette søkelyset på betydningen av fars risikofaktorer for dødfødsler og sene spontanaborter.

Data om fars livsstil og hjerte- og kar risikofaktorer er hentet fra tre helseundersøkelser gjennomført i Norge og disse dataene er koblet opp mot data om svangerskap fra Medisinske fødselsregisteret (MFR). De tre helseundersøkelsene som brukes i studien er Kohort Norway (CONOR); Tre fylkeshelse-undersøkelser; og Fylkeshelseundersøkelser av 40 åringer. Disse tre helseundersøkelser brukte til en stor grad de same metoder slik at data materialet lett harmoniseres. Kun menn 50 år eller yngre da de deltok i en av de tre helseundersøkelser inkluderes i studien. Data er tilgjengelig for en estimerte 500 000 fødsler hvor faren deltok i minst en av de helseundersøkelser. I tillegg har vi 235 000 fødsler hvor begge foreldre deltok i en av de helseundersøkelser.

Det store antallet foreldrepar med opplysninger om ulike risikofaktorer gjør dette forskningsprosjektet til den mest omfattende og statistisk robust studien av fars risikofaktorer for forekomsten av sen-spontanabort og dødfødsler. Vi vil ha omkring 1 750 sen-spontanabort og 2 000 dødfødsler hvor vi har fars opplysninger samt mors opplysninger fra MFR. I tillegg har vi over 800 sen-spontanaborter og nesten 1 000 dødfødsler hvor begge foreldre deltok i en av de tre helseundersøkelser.

Studien gi oss utmerket statistiske styrke (>90%) for å evaluere våre hypoteser. Opplysninger inkludere fars under- og overernæring, røyking, utdanning, metabolske indikatorer (insulin resistans, blodsukker nivået samt tid siden siste måltid), blodtrykk og hvilepuls, lipid nivåer (kolesterol, hdl- og ldl kolesterol), alkohol inntak, fysisk aktivitet, og egen og familiens historikken av diabetes, hjerneslag, og en tidlig hjerteinfarkt før 60 år.

Avansert statistiske metoder vil evaluere fars risikofaktorer i modeller som inkludere etablerte risikofaktorer for mødrene før og undersvangerskap. Resultatene skal brukes til å øke kompetanse i helsetjenestens arbeid målrettet mot menn og foreldre par. Representanter fra brukergrupper involveres i alle prosjekts faser.

Detaljer
Program
Forskning (2021)
Prosjektnavn
Menns helse og risiko for spontanabort og dødfødsler
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Org.ledd
Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet
Beløp Bevilget
2022: kr 781 000, 2023: kr 781 000, 2024: kr 781 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
31.12.2024