– Lite er kjent om menns helse og risikoen for spontanabort og dødfødsler

Stipendiat Shwe Sin Win jobber med å kartlegge fars helse.

Name: Shwe Sin Win
Age: 35 years
Position: PhD fellow
Place of work: Department of Global Health and Primary Care, Faculty of Medicine, University of Bergen
Background: M.B., B.S. and MPH

There is a large gap in knowledge regarding men’s health and the combination of risk factors in men and women as they relate to fetal losses

Shwe Sin Win, stipendiat

– This PhD project represents a new initiative that adds men’s health to the maternal-child health paradigm with the objectives of evaluating the extent to which paternal lifestyle indicators associate with late miscarriages and stillbirths independent of or in tandem with maternal risk factors.

– Evaluating paternal cardiovascular and metabolic risk factors for their association with late miscarriages and stillbirths independent of or in tandem with maternal risk factors.

Why is this important?

– A large percentage of pregnancies result in fetal losses where 12-15 percent of recognized pregnancies result in miscarriage by 20 weeks gestation, and where rates increase dramatically with high maternal ages.

– While stillbirths occur less frequently than miscarriages they are devastating events for expecting parents. Numerous studies have evaluated women’s risk factors for stillbirth deliveries, as well as miscarriages, but little is known regarding the contribution of paternal factors to these outcomes. There is a large gap in knowledge regarding men’s health and the combination of risk factors in men and women as they relate to fetal losses. 

– The sum of the available evidence from the literature suggests that indicators of men’s health and lifestyle could be potential risk factors for early and late miscarriages and stillbirth deliveries. However, the literature available on men is sparse and fragmented and generally fails to take account of a wide range of maternal risk factors. Further, the majority of studies, particularly from infertility or assisted reproduction clinics suffer from small numbers and lack phenotypic information hindering research of the importance of paternal factors. 

This project aims to fill that gap.

Research questions:

  • Are paternal cardiovascular and diabetic risk factors (hypercholesterolemia, hyperglycemia, insulin resistance, diabetes mellitus, and high blood pressure) associated with late miscarriage and stillbirth deliveries when taking account of maternal risk factors? 
  • Is a paternal family history of stroke, diabetes mellitus, and acute myocardial infarction prior to 60 years of age associated with late miscarriage and stillbirth deliveries independent of maternal risk factors?
  • Are paternal lifestyle indicators (obesity, central fat patterning, daily cigarette smoking, number of cigarettes smoked daily, alcohol intake, and educational level) associated with late miscarriage and stillbirth deliveries when taking account of maternal risk factors?

How will the project be carried out? Do you have a schedule?

– This PhD project is planned to be fulfilled within three years (from 15.08.2022 to 14.08.2025). We aim to present preliminary and final findings in various occasions, including research group meetings, national and international relevant conferences. The project will be an article-based thesis and we will aim to publish these papers in relevant international scientific journals.

What is your hypothesis?

– Paternal cardiovascular and diabetic risk factors; Paternal family history of stroke, diabetes, acute myocardial infarction; and Paternal lifestyle indicators will associate with pregnancy losses independent of maternal risk factors. 

Who initiated the project, and who is involved?

– Dr Grace Margrethe Egeland (Senior researcher/Professor University of Bergen) initiated the project as the principal investigator (PI) together with Dr Kari Klungsøyr (Senior Physician/ Professor University of Bergen) as co-applicant. Dr Gerhard Sulo (Associate Professor, University of Bergen) is also involved as the main supervisor of the PhD student.

Stiftelsen Dam requires user participation. How is that taken care of in this project?

– This PhD project is part of the umbrella project «Men’s health and risks for miscarriage and stillbirth deliveries: From research to practice». PI will be conducting meetings and workshops with stakeholders and researchers, results communication, and planning and conducting a final results workshop. A stakeholder reference group (LUB, Den norske jordmorforening, and doctors and midwives employed by Helse Bergen) will help guide the project through all phases with routine meetings.


Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi vet lite om hvordan menns livsstil og hjerte- og kar risikofaktorer påvirker forekomsten av dødfødsler og spontanaborter. Litteraturen viser til at menns helse og livsstil er viktig i forhold til økt risiko for barnløshet, sædkvalitet og fertilitetsproblemer. Også menn med fertilitetsproblemer kan ha økt risiko for svangerskapstap dersom partneren blir gravid. I tillegg finnes det epidemiologiske studier, men bare om noen få risikofaktorer blant fedrene, som utdanning, yrke og alder i forhold til økt risiko for spontanabort og dødfødsler. En kanadisk studie viste at dersom fars utdanningsnivå var lavt, var risikoen for dødfødsel nesten dobbelt så høy som ved graviditeter der far hadde høyere utdanning selv om analysene tok hensyn til mors alder, utdanningsnivå, antall tidligere fødsler, sivilstatus, opprinnelsesland og etnisitet. Dette ph.d-prosjektet skal sette søkelyset på betydningen av fars risikofaktorer for dødfødsler og sene spontanaborter. Data om fars livsstil og hjerte- og kar risikofaktorer er hentet fra tre helseundersøkelser gjennomført i Norge og disse dataene er koblet opp mot data om svangerskap fra Medisinske fødselsregisteret (MFR). De tre helseundersøkelsene som brukes i studien er Kohort Norway (CONOR); Tre fylkeshelse-undersøkelser; og Fylkeshelseundersøkelser av 40 åringer. Disse tre helseundersøkelser brukte til en stor grad de same metoder slik at data materialet lett harmoniseres. Kun menn 50 år eller yngre da de deltok i en av de tre helseundersøkelser inkluderes i studien. Data er tilgjengelig for en estimerte 500 000 fødsler hvor faren deltok i minst en av de helseundersøkelser. I tillegg har vi 235 000 fødsler hvor begge foreldre deltok i en av de helseundersøkelser. Det store antallet foreldrepar med opplysninger om ulike risikofaktorer gjør dette forskningsprosjektet til den mest omfattende og statistisk robust studien av fars risikofaktorer for forekomsten av sen-spontanabort og dødfødsler. Vi vil ha omkring 1 750 sen-spontanabort og 2 000 dødfødsler hvor vi har fars opplysninger samt mors opplysninger fra MFR. I tillegg har vi over 800 sen-spontanaborter og nesten 1 000 dødfødsler hvor begge foreldre deltok i en av de tre helseundersøkelser. Studien gi oss utmerket statistiske styrke (>90%) for å evaluere våre hypoteser. Opplysninger inkludere fars under- og overernæring, røyking, utdanning, metabolske indikatorer (insulin resistans, blodsukker nivået samt tid siden siste måltid), blodtrykk og hvilepuls, lipid nivåer (kolesterol, hdl- og ldl kolesterol), alkohol inntak, fysisk aktivitet, og egen og familiens historikken av diabetes, hjerneslag, og en tidlig hjerteinfarkt før 60 år. Avansert statistiske metoder vil evaluere fars risikofaktorer i modeller som inkludere etablerte risikofaktorer for mødrene før og undersvangerskap. Resultatene skal brukes til å øke kompetanse i helsetjenestens arbeid målrettet mot menn og foreldre par. Representanter fra brukergrupper involveres i alle prosjekts faser.

Prosjektleder

Shwe Sin Win

Detaljer
Program
Forskning (2021)
Prosjektnavn
Menns helse og risiko for spontanabort og dødfødsler
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Org.ledd
Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet
Beløp Bevilget
2022: kr 781 000, 2023: kr 781 000, 2024: kr 781 000
Startdato
31.12.2022
Sluttdato
14.08.2025
Status
Under gjennomføring