Online terapeutisk skrivekurs og rådgivning til sørgende etter barnedød

Søknadssammendrag

Mange har vært tilnærmet isolert i sine hjem de siste ukene. For dem som nylig har mistet barn kan dette øke risikoen for psykiske vansker. Begravelsen blir utsatt eller gjennomføres med svært få mennesker, sorggrupper avlyses og sosial kontakt er begrenset. Dette kan øke risikoen for ensomhet. Under pandemien har flere instanser et svært begrenset helsehjelptilbud og mange sørgende får derfor ikke nødvendig oppfølging. Vi ser behov for å etablere digitale tilbud i psykisk helsearbeid. De som mister barn nå kan få en uheldig start på sorgprosessen og kan ha god nytte av psykologfaglig støtte parallelt med hjelp og likepersonstøtte fra LUB.

For å fremme prosessering av sorgen har LUB nå søkt samarbeid med Institutt for Psykologisk Rådgivning (IPR). Sammen skal vi arrangere et gratis online skrivekurs for 15 sørgende. Målet med dette terapeutiske kurset er at relasjonelle problemer forebygges, og at risiko for langtidssykmelding og psykiske plager reduseres. Målgruppen er foreldre som nylig har opplevd uventet barnedød og som får mangelfull oppfølging grunnet covid-19 pandemien.

Del en er en online undersøkelse til LUB-medlemmer der vi spør hva oppleves som de største emosjonelle utfordringene ved å holde seg hjemme i karantene. Parallelt markedsføres skrivekurset med oppstart 15. mai. Kurset har 8 ukentlige samlinger à 3 timer og inneholder undervisning, øvelser individuelt og i gruppe, spørsmål og svar og hjemmeoppgaver. Vi skal bruke Microsoft Teams, en løsning med høy datasikkerhet. Alle deltakerne får tilbud om emosjonell førstehjelp og rådgivning fra en IPR-terapeut underveis.

Den terapeutiske effekten i å skrive når man opplever livskriser er vel dokumentert som intervensjon. På kurset settes verdier i fokus gjennom ulike temaoppgaver slik at de sørgende kan bearbeide vanskelig tanker og følelser. Dette er et lavterskeltilbud. Forventet resultat er at et online skrivekurs for sørgende har terapeutisk effekt slik at deltakerne får bearbeidet sorgrelaterte problemer.

Prosjektleder/forsker

Olga Lehmann

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Online terapeutisk skrivekurs og rådgivning til sørgende etter barnedød
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Beløp Bevilget
Kr 199.140
Startdato
14.04.2020