Helgeseminar for foreldre i sorg

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

LUBs sorgstøttearbeid for foreldre som mister et lite barn har under pandemien vært annerledes. De fleste samlinger, møteplasser og sorggrupper har blitt avlyst. Flere av våre frivillige har også bedt om en pause. Likepersonstøtten har begrenset seg til noen webinarer og digitale sorggrupper, og en-til-en samtaler over telefon. Å miste et barn under slike omstendigheter kan ha en uheldig innvirkning på sorgprosessen. Derfor vil vi invitere disse foreldrene til en fysisk helgesamling der de kan få oppleve kraften og den unike støtten som ligger i fellesskapet med andre i lignende situasjon.

Målsetting

Arrangere et helgeseminar for foreldre i sorg og likepersoner i LUB der etterlatte opplever felleskap og anerkjennelse for tapet, får kunnskap om sorg og konkret hjelp til å kunne leve best mulig med sin tapsopplevelse.

Målgruppe

Mødre og fedre som under pandemien har opplevd å føde et dødt barn eller mistet barn i løpet av sine første leveår, og frivillige skolerte likepersoner i LUB.

Antall personer i målgruppen

65

Beskrivelse av gjennomføring

Seminaret vil foregå 11. -13. februar 2022 fra fredag kl 1800 til søndag kl 1500 på Soria Moria hotell. Seminarets undervisningsmetoder er foredrag, plenumsoppsummeringer, gruppesamtaler og øvelser i selvhjelpsmetoder. I tillegg gis det rom for avslapning, fysisk aktivitet og tid til mingling og nettverksbygging. Seminarets innhold er basert på vår erfaring av hva etterlatte selv er opptatt av. Det vil være både fagpersoner og etterlatte foreldre/kontaktpersoner som foreleser over ulike sider ved sorg og sorgbearbeiding. Det er plass til 50 etterlatte foreldre, 15 kontaktpersoner fra hele landet (frivillige likepersoner med kurs i likepersonstøtte), og fire av LUBs stabsmedlemmer som har jevnlig sorgstøttesamtaler med foreldrene. Rekrutteringen gjøres gjennom bruk av LUBs egne informasjonskanaler og de ansattes rutinemessige samtaler med sørgende foreldre. Seminaret planlegges av en prosjektgruppe med fagsjef i LUB og kolleger, to likepersoner og de inviterte foredragsholderne. Evalueringen er nettbasert gjennom SurveyMonkey.

Fremdriftsplan

Som del av søknadsarbeidet har vi laget et foreløpig program, reservert foredragsholdere og booket hotell. Derfor er noe planlegging allerede utført. 2. januar 2022: Invitasjon til foreldre som har mistet barn under pandemien, frivillige kontaktpersoner i LUB. Påmelding via lub.no Januar; Ferdigstille program, kontakt med foredragsholdere/hotellet/frivillige Februar: gjennomføre seminaret Februar-juni: Evaluering, etterarbeid/rapportering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport-Helgeseminar for foreldre i sorg m-vedlegg.pdf

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Helgeseminar for foreldre i sorg
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Beløp Bevilget
2022: kr 301 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
30.11.2022
Status
Under gjennomføring