Neste barn

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Foreningen «Vi som har et barn for lite» er en livssynsnøytral organisasjon som har til formål å sikre at alle de som mister b

Foreningen «Vi som har et barn for lite» er en livssynsnøytral organisasjon som har til formål å sikre at alle de som mister barn i spontan eller legal abort, dødfødsel, krybbedød, ulykke, sykdom, selvmord eller drap; får den støtte og hjelp de trenger i forbindelse med dødsfallet, og at de sikres den nødvendige oppfølging etterpå.

 

Med brosjyren «Neste Barn» ønsker foreningen å gi hjelp til foreldre som innleder et nytt svangerskap etter tap av barn samt å gi støtte til helsepersonell som skal hjelpe disse.

 

Brosjyren er utarbeidet av journalisten Bitten Munthe Kaas i samarbeid med foreningens leder Kristin Lynau. På grunn av sykdom hos Bitten Munthe Kaas er det avsluttende arbeidet samt revideringen gjort i sin helhet av Kristin Lynau. Brosjyren er vurdert og gjennomlest av fagsjef Hilde Eriksen i Landsforeningen til støtte ved krybbedød, undervisningsansvarlig Berit Cocozza, samt styret i foreningen «Vi som har et barn for lite».

 

Vårt håp er at denne brosjyren vil være til støtte for de vordende foreldre og vi ser den som ledd m to i en serie brosjyrer hvor ledd en er informasjonsbrosjyren til helsestasjonen om hvordan de kan hjelpe foreldre i den akutte krise ved tap av barn og ledd tre­ vil bli en brosjyre utarbeidet av Landsforeningen til støtte ved krybbedød og foreningen «Vi som har et barn for lite» i samarbeid. Dette vil bli en brosjyre om «Parforholdet i krise ved tap av barn» (finansiert av midler fra Helse og Rehabilitering i år 2000).

Prosjektleder/forsker

Bente Guildal

Detaljer
Program
Forebygging (1997)
Prosjektnavn
Neste barn
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Org.ledd
Vi som har et barn for lite
Beløp Bevilget
1998: kr 54 500
Startdato
01.06.1998
Sluttdato
31.12.1998
Status
Avsluttet