Psyklisten

For Per har sykling fungert både som medisin og en ventil i den tunge sorgen etter at datteren døde brått.

I samarbeid med

I kortfilmen Psyklisten møter vi Per som bruker sykling til å håndtere sorgen etter at han mistet datteren. Foto: LUB

Etter at datteren Jenny Leonora (11 mnd) døde brått, bearbeidet Per Hellevik Carlsson den voldsomme sorgen gjennom sykling og fysisk aktivitet. Møt Per i kortfilmen «Psyklisten».

– Når det er som tyngst, fungerer sykling og fysisk aktivitet, det har en fantastisk effekt, sier Per, som mistet datteren Jenny Leonora i en ulykke 11 måneder gammel.

Mange etterlatte er overrasket over hvor fysisk sorg er. Sorg setter seg i kroppen. Det er dokumentert at fysisk aktivitet bidrar til at man kan håndtere sorgen bedre.

– Jeg håper Psyklisten kan inspirere og motivere mennesker i sorg til å være fysisk aktive, sier Martin Walther, regissør og produsent.

Denne saken ble først publisert hos Landsforeningen uventet barnedød.

Se hele filmen her:

Noen gode råd for å bli mer aktiv

Alt kan føles tungt i sorg. Så hvordan skal man da klare å komme seg ut og være aktiv når man så vidt klarer å komme seg ut av sofaen? Idrettspedagog Toril Moe gir her sine råd:

1 Bestem deg for det!
Bestem deg for at dette er noe du ønsker å prøve. Lag gjerne er oversikt og vurder fordeler og ulemper ved å være i aktivitet. Er det overvekt av fordeler, er det godt utgangspunkt.

2 Hva har du likt før?
Hva har du gjort før og lykkes med? Om det er sykling, turgåing, løping, svømming, dansing m.m. har mindre betydning. Det handler om å skape seg et friminutt og å samle krefter og energi til hverdagens utfordringer.

3 Del målet ditt med noen andre!
Finn gjerne en eller flere å være aktiv sammen med og skap deg en identitet som aktiv. Det øker forventningene om å lykkes både hos deg selv og dem du deler planer med. Målene bør i første omgang være lave og realistiske. En avtale med en treningspartner kan oppleves positivt, forpliktende og gjøre det lettere å komme i gang.

4 Sjekk ut lokale muligheter
Hva finnes av gangveier, turstier, parker, sykkelstier, uteapparater, vann å gå rundt, ulike baner og haller m.m? Arrangeres det noe i ditt nærområde som det kan være aktuelt å delta på? For noen kan det å delta i en gruppe øke motivasjonen og føles mer positivt forpliktende.

5 Gjør litt hver dag
Hverdagsaktivitetene er den beste og enkleste måten å komme i gang på. Daglige turer, enten det handler om å gå til jobben, butikken eller hvor enn du skal, er det viktigste du gjør. All aktivitet er bedre enn ingen aktivitet. Ta trappen fremfor heisen og rulletrappen, gå av bussen noen holdeplasser før. Aktivitet er også å vaske huset, måke snø, klippe gresset og stelle i hagen.

6 Inviter med en venn!
De fleste blir glade når det inviteres til tur. Å gå tur gir rom både for gode samtaler og fysisk aktivitet.

7 Lag en liten dagbok
En treningsdagbok eller en «gledesdagbok», der positive ting fra aktivitetene noteres, kan opprettholde motivasjon. Det gir mulighet for å registrere hvor du har vært, distanser, fremgang og hendelser som ga opplevelser du med fordel kan gjenta. Ulike apper kan også gi inspirasjon og bidra til at du kommer i gang.

8 Ikke gi opp

Alle som kommer i gang med fysisk aktivitet, vil oppleve at det butter iblant. Da gjelder det å unngå å bli skuffet over seg selv eller konstatere at nok en gang mislykkes jeg. Hent gjerne frem de tidligere gode opplevelsene og erfaringene og hei på deg selv! Målet må være å gjøre pausen så kort som mulig. Det handler alltid om å komme i gang igjen! Be om hjelp hvis det er behov og hjelp gjerne andre når de strever og har behov for DIN hjelper.

9 Belønn deg selv
Belønning kan være nødvendig og positivt. Klær, utstyr, god mat og det at andre anerkjenner innsatsen din, kan være virksomme motivasjonsredskap.

10 Husk å hvile
Hvile er også viktig når du er regelmessig fysisk aktiv.

Ta vare på deg selv
Finn din aktivitet. Ta tilbake hverdagen, vær raus og gi deg selv noen friminutt til egenomsorg. Tenk på at du gjennom å være i fysisk form får overskudd til å ta vare på deg selv og krefter til å utnytte dine iboende ressurser.

Vit at tiden er en venn, det er aldri for sent å komme i gang med fysisk aktivitet!

Hva skjer i kroppen når du sørger?

Sorg er en akutt stressreaksjon. Kroppen fyrer og setter seg i alarmberedskap klar for kamp eller flukt. Stresshormoner frigjøres for å gjenoppta en balanse i kroppen og er i utgangspunktet en normal reaksjon. Når et uventet dødsfall inntreffer, er ikke kroppen beredt på å takle den enorme eksponeringen av stresshormoner som utløser muskelsmerter og tilstander som tristhet, tretthet, motløshet og andresorgreaksjoner. Basale funksjoner fungerer dårlig. De ulike psykologiske, fysiologiske og adferdsmessige reaksjoner som utløses, defineres som stress. Inntrykkene tolkes og bearbeides i hjernen og ligger til grunn for kroppens ulike reaksjoner.


Søknadssammendrag

Bakgrunn

Å miste et barn er en ekstrem påkjenning. At kropp og psyke henger nøye sammen, blir tydelig når sorgen rammer. Mange etterlatte foreldre forteller at de ble overrasket over hvor fysisk sorgen er. Søvnproblemer, utmattelse og mangel på energi er vanlig. Trening bidrar til at man får fokus på andre ting, en distraksjon fra sorgen. I tillegg gir trening en følelse av mestring. LUB ønsker derfor å stimulere etterlatte foreldre til å bli mer fysisk aktive. Filmens hovedperson, «Psyklisten» Per Hellevik Carlsson, er et fantastisk eksempel på hvor viktig fysisk aktivitet kan være i en sorgprosess.

Målsetting

Å lage en film om sorg og fysisk aktivitet som vil inspirere og motivere mennesker i sorg til å være fysisk aktive. Hjelpe dem til å bli mer bevisste på hvordan sorgen setter seg i kroppen, at fysisk og psykisk helse er en helhet, og at fysisk aktivitet er viktig i arbeidet med å komme seg videre.

Målgruppe

Etterlatte ved dødsfall hos barn og andre nære.

Antall personer i målgruppen

20000

Beskrivelse av gjennomføring

Gjennomføringen av prosjektet skjer i samarbeid mellom produksjonsselskapet Walthers Video og LUB. Martin Walther er prosjektleder og filmprodusent. Produksjonen for øvrig vil bestå av en fotograf og en postprodusent. Prosjektgruppen forøvrig vil bestå av tre personer med ulik faglig kompetanse eller erfaring med sorgarbeid. Produksjonen av filmen kan deles inn i fire ulike faser. Prosjektet er godt inne i første fase; preproduksjonsfasen. Her arbeides det med research, manus, locationscouting og filmens stil. Casting er på plass. I produkssjonsfasen vil opptakene til filmen gjennomføres. I postproduksjonsfasen klippes, lydlegges, fargekorrigeres og klargjøres filmen. Den viktige distribusjonsfasen starter med en kickoff og filmpremiere på Filmens hus i Oslo i forkant av sykkelsesongen 2018. Filmen lanseres på nettsiden www.psyklisten.no, samt ”psyklistens” facebookgruppe og instagram. I tillegg kommer vi til å arbeide for å få filmen vist på en av landets nettaviser som feks. Aftenposten TV, VGTV, Dagbladet TV, NRK nett-TV eller Adressa. Filmen vil også tekstes på engelsk slik at den kan delta på internasjonale kort- og dokumentar-filmfestivaler og potensielt også brukes i relevante internasjonale forum hvor sorg er tema.

Fremdriftsplan

2017: Mars – april: – Locationscouting – Prøvefilming sammen med fotograf for å finne filmens form og visuelle innpakning Mai – september: – Prosjektgruppemøte – Periodevis produksjon/opptak Oktober – desember: – Post -produksjon – Prosjektgruppemøte 2018 Januar – februar: – Foreberede distribusjon og kickoff Februar – mai: – Kickoff – lansering av prosjektet September: – Prosjektgruppemøte, evaluering av prosjektet i sin helhet

Sluttrapport

Bakgrunn

Å miste et barn er en ekstrem påkjenning. At kropp og psyke henger nøye sammen, blir tydelig når sorgen rammer. Mange etterlatte foreldre forteller at de ble overrasket over hvor fysisk sorgen er. Søvnproblemer, utmattelse og mangel på energi er vanlig. Trening bidrar til at man får fokus på andre ting, en distraksjon fra sorgen. I tillegg gir trening en følelse av mestring. LUB ønsker derfor å stimulere etterlatte foreldre til å bli mer fysisk aktive. Målsettingen var å lage en kort dokumentarfilm som skal inspirere og motivere mennesker som er i en sorgprosess til å være fysisk aktive. Hjelpe mennesker i sorg og krise til å bli mer bevisste på hvordan sorgen setter seg i kroppen, at fysisk og psykisk helse er en helhet, og at fysisk aktivitet er et viktig element i arbeidet med å komme seg videre. Målgruppen er foreldre og andre nære etterlatte ved barnedødsfall. Filmen vil også nå personer som opplever, eller kjenner noen som opplever, annen form for sorg.

Oppsummering

Pga uforutsette hendelser strakk produksjonen ut lengre enn estimert. Ikke optimalt, men avgjørende for å få det beste mulige resultatet. Det at filmen er blitt antatt av Aftenposten er et stort kvalitetstegn. Flere av Stiftelsen Dams medlemsorganisasjoner som arbeider med sorg, kriser, angst, depresjon, psykisk lidelse etc. kan dra nytte av å vise filmen. I disse tider herjer det en pandemi i norge, i verden. Dette fører til mye frykt, depresjon og angst hos folk. En film som “Psyklisten” har et budskap som er høyaktuelt nå, det å løfte frem viktigheten av fysisk aktivitet i krisesituasjoner.

Prosjektgjennomføring

Prosjektgjennomføringen har bestått av planlegging (pre-produksjon), produksjon og etterarbeid (post-produksjon) av kort-dokumentarfilmen “Psyklisten”. Regissør Martin Walther og fotograf Kristian D. Larssen har fulgt psyklisten, Per H. Carlsson, på sykkelen gjennom alle årstidene. Vi begynte opptakene tilbake i januar 2018. Videre har vi gjennomført opptak den 20. og 21. sept. 2018, 13. og 14. okt. 2018, 29. nov. 2018 og 9. sept. 2019. Etterarbeidet ble fullført i forkant av premiere på filmen den 7. nov. på filmens hus i Oslo. Flere av LUBs medlemmer var til stede i salen og det var svært spesielt og sterkt å vise filmen for mennesker som befinner seg i en lignende situasjon som Per med at de har mistet et barn. I etterkant av filmvisningen ble det avholdt en panelsamtale med Per, regissør Martin og idrettspedagog Toril Moe. Fagsjef i LUB Trine Giving Kalstad modererte samtalen. Filmen ble sluppet på Aftenposten-TV den 2. april. Filmen er allerede vist for landsstyret i LUB og på årsmøtet i LUB Oslo/akershus. Videre vil filmen bli vist på ulike arrangementer i regi av LUB som en viktig del av å snakke om fysisk aktivitet og sorg.

Antall personer i målgruppen

1000

Sluttrapport/artikler (pdf)

Psyklisten – sluttrapport offentlig.pdf

Prosjektleder/forsker

Martin Walther

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Psyklisten
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Org.ledd
Walthers Video
Beløp Bevilget
2017: kr 350 000
Startdato
01.07.2017
Sluttdato
31.12.2019
Status
Under gjennomføring