Informasjonskampanjen “Denne siden opp”

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Dette prosjektet er en del av den store informasjonskampanjen ”Denne siden opp” (se også sammendrag for 1998/1/0178 og 1998/1/

Dette prosjektet er en del av den store informasjonskampanjen ”Denne siden opp” (se også sammendrag for 1998/1/0178 og 1998/1/0182).

 

Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om gi kommende og nybakte foreldre, samt helsepersonell, informasjon om risikofaktorer ved krybbedød. Det har tidligere vist seg at det er en positiv sammenheng mellom informasjon om risikofaktorer og nedgang i antall krybbedødstilfeller.

 

Målet har vært å gi utfyllende, skriftlig informasjon i form av brosjyre og plakat om risikofaktorene ved krybbedød.

 

Brosjyren og plakaten er ferdigstilte. Vi samarbeider med Statens Helsetilsyn om distribusjon av brosjyrer til helseinstitusjoner, føde- og barselavdelinger og helsestasjoner.

 

Plakater er distribuert til føde- og barselavdelinger og også en rekke helsestasjoner.

 

Brosjyrene har blitt tatt godt imot, og vi vet at spesielt personalet på barselavdelinger nå lettere får kommunisert risikofaktorene ved krybbedød til nevnte minoritetsgrupper.

Prosjektleder/forsker

Trine Giving Kalstad

Detaljer
Program
Forebygging (1998)
Prosjektnavn
Informasjonskampanjen “Denne siden opp”
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Beløp Bevilget
1999: kr 190 000
Startdato
01.06.1999
Sluttdato
01.06.2000
Status
Avsluttet