Støtte til barn og unge i sorg

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Bakgrunn for prosjektet er at barn og ungdom i sorg er en utsatt gruppe

Bakgrunn: Bakgrunn for prosjektet er at barn og ungdom i sorg er en utsatt gruppe. Særlig sårbare er barn som mister en eller begge foreldrene, men også barn som mister andre nære slektninger, gode bekjente eller venner opplever dyp sorg. Barn og unge blir ikke i tilstrekkelig grad tatt på alvor som pårørende etter dødsfall. For at støttearbeidet skal kunne møte barn og unges behov er det nødvendig å øke forståelsen for organiseringsmodeller, metoder og tiltaksformer som er egnet for sorgstøttearbeid i forhold til denne gruppen spesielt.

 

Målsetting: De generelle målsetningene for delprosjektet har vært å forebygge uheldig utvikling og senproblemer hos barn og unge som gjennomlever sorg etter tap av familiemedlemmer eller venner. Dette blir forsøkt oppnådd gjennom å beskrive arbeidsmåter, modeller og metoder anvendt i støttetiltak for barn og unge som opplever sorg basert på norske tiltak og prosjekter.

 

Prosjektets betydning: En hovedutfordring i forhold til etablering av støttetiltak for barn og unge i sorg er å samle erfaringer og kunnskaper om ulike type støttetiltak, om metoder og framgangsmåter i støttearbeidet, Den foreliggende rapporten er et ledd i å samle denne kunnskapen slik at det blir tilgjengelig for mange.

Prosjektleder/forsker

Oddbjørn Sandvik

Detaljer
Program
Forebygging (1999)
Prosjektnavn
Støtte til barn og unge i sorg
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Org.ledd
Sorg og omsorg, Institutt for samfunnspsykologi, UiB
Beløp Bevilget
2000: kr 25 000
Startdato
01.01.2000
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet