Formidling fra et kursopplegg

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Senter for Krisepsykologi (SfK) har utarbeidet, gjennomført og evaluert et kursopplegg for ubearbeidet sorg for foreldre som h

Senter for Krisepsykologi (SfK) har utarbeidet, gjennomført og evaluert et kursopplegg for ubearbeidet sorg for foreldre som har opplevd brå spedbarnsdød (hovedsakelig krybbedød). Kursopplegget har gått over en periode på ca. halvannet år og bestått av et faglig opplegg i tre trinn ledet av psykologer fra SfK. Screening og evaluering er foretatt både før og underveis i opplegget av sosiolog ved SfK. Hovedarbeidet rundt praktisk tilrettelegging har vært gjort av LsK. Denne sluttrapporten oppsummerer evalueringen av kursopplegget.

 

LsK’s ledelse ønsket med utgangspunkt i deres kunnskap om den livslange sorgen som medlemmene må leve med, å ta et initiativ for å gi dem nødvendig støtte og omsorg. 110
foreldre takket ja til å delta på et helgeseminar, der informasjon omkring sorgreaksjoner og sorgbearbeiding var tema. Ut fra en behovsvurdering ble 40 deltakere tilbudt ”gruppeterapi” ved mindre samlinger. Begge kurstrinnene ble holdt i Oslo, Trondheim og Bergen. Siste kurstrinn ble tilbudt 18 av de deltakerne som fortsatt slet mest. Dette bestod av individuell hjelp på hjemstedet fra psykologer med sorg­ og traumespesifikk kunnskap. SfK organiserte også dette kurstrinnet (dvs. kontaktetablering til kvalifiserte psykologer.)

 

Kursdeltakerne besvarte spørreskjema som kartla psykososial helse på tre tidspunkt. Flere av disse skjemaene dokumenterte positive effekter av hjelpen som ble tilbudt. Spørreskjema for evaluering av kursopplegget, samt subjektivopplevelse av seg selv som hjelper, var også inkludert.

 

Deltakerne uttrykker stor takknemlighet ved at de har fått etterlengtet og nødvendig hjelp gjennom kursopplegget. Det rapporteres om stor subjektiv bedring av livskvalitet, og særlig fremheves det å kunne gi utløp for og lære å akseptere egne følelser, som en viktig basis for bedre å kunne takle fremtidige livssituasjoner. Også deltakerne som hadde fungert som hjelpere uttrykker at kursopplegget har gitt dem økt motivasjon og evne til å fortsette sitt støttearbeid for andre foreldre som har mistet barn.

 

Gjennom individuell­- og gruppeterapi opplevde mange at de kunne starte/fortsette bearbeiding av uløste problemer. Lignende kursopplegg foreslås tilbudt denne, så vel som andre grupper etterlatte, som opplever traumatisk død og kompliserte sorgforløp.

Prosjektleder/forsker

Atle og Kari Dyregrov

Detaljer
Program
Rehabilitering (1999)
Prosjektnavn
Formidling fra et kursopplegg
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Org.ledd
Senter for Krisepsykologi, Bergen
Beløp Bevilget
2000: kr 86 538
Startdato
01.03.2000
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet