Begravelsesbrosjyre

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunnen for prosjektet ”Begravelsesbrosjyre” er at Landsforeningen til støtte ved krybbedød (Landsforeningen) erfarte at fo

Bakgrunnen for prosjektet ”Begravelsesbrosjyre” er at Landsforeningen til støtte ved krybbedød (Landsforeningen) erfarte at foreldre som mister barn savnet informasjon om hvilke valg og muligheter de har til selv å prege barnets gravferd. Informasjonen fra begravelsesbyråene og sykehusene var ofte ikke godt nok tilpasset den spesielle situasjonen det er å miste et lite barn.

 

Målet med prosjektet var å lage en brosjyre som gir informasjon og veiledning til foreldre som har mistet et lite barn og til de profesjonelle som møter foreldrene den første tiden. Vi ønsket at brosjyren skulle gi foreldre råd og trygghet i hvilke muligheter de har til å ta farvel med sitt døde barn. Vi ønsket også at brosjyren ville bli en hjelp for begravelsesbyråene og sykehusene i deres møte med foreldrene.

 

Brosjyren bygger på erfaringer og kunnskaper fra foreldre som selv har erfart å begrave barnet sitt, samt representanter fra faggruppene som er rundt foreldrene i tiden fram mot begravelsen. En ressursgruppe besto av prosjektleder Line Schrader og fagsjef Trine Giving Kalstad fra Landsforeningen, foreldrerepresentanter Trude Berntzen og Hilde Salvesen, sykehusprestene Ida Faye og Hildegunn Aarø Teigen fra prestetjenesten ved Ullevål universitetssykehus og gravferdskonsulent Eli Marie Riefling Ree fra Jølstad begravelsesbyrå – Sandvika. Utgangspunktet for teksten var den danske brosjyren ”Begravelsesvejledning – til forældre som har mistet et spædbarn” som ble gitt ut av Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød i 2000.

 

Resultatet er blitt brosjyren ”Gravferdsveiledning – for foreldre som har mistet et lite barn”. Den gir fyldig informasjon om hva foreldrene skal igjennom og hvilke valg de blir stilt overfor i dagene fram til gravferden. Brosjyren kan bestilles gratis fra Landsforeningens hovedkontor, den er også lagt ut i sin helhet og kan lastes ned på Landsforeningens nettsider www.sids.no. Interessen for brosjyren er stor. Den deles ut til foreldre og brukes av et stort antall begravelsesbyråer, sykehus, prester og ved enkelte helsestasjoner. Vi har fått tilbakemelding på at informasjonen er til stor hjelp og støtte i møte med foreldrene.

 

Distribusjon og videre markedsføring av gravferdsbrosjyren fortsetter i tiden framover.

Prosjektleder/forsker

Line Schrader

Detaljer
Program
Forebygging (2002)
Prosjektnavn
Begravelsesbrosjyre
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Beløp Bevilget
2003: kr 150 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet