Brosjyre “Neste barn”

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Foreningen ”Vi som har et barn for lite” har av Helse og Rehabilitering fått midler til klargjøring og opptrykk av brosjyren ”

Foreningen ”Vi som har et barn for lite” har av Helse og Rehabilitering fått midler til klargjøring og opptrykk av brosjyren ”Neste Barn”. Teksten er utarbeidet av Kristin Lynau og Bitten Munthe-Kaas, og ble skrevet for midler tildelt for fjoråret.

 

Det ble utarbeidet en foreløpig layout, med skisser til illustrasjoner, samt tekst. Målet med inneværende års midler var å tilrettelegge brosjyren for trykk, lage ferdige illustrasjonene, lage endelig layout og få trykket brosjyren helt ferdig, samt at det er blitt laget en annonse for brosjyren brukt i markedsføringsøyemed i år og for fremtiden.

 

Undertegnede står som prosjektleder, og har koordinert alle produksjonsetappene, vært mellomledd mellom tekstforfattere, illustratør, produksjonsarbeidet, trykkeriprosessen frem til det ferdige produkt.

 

Brosjyren er laget i størrelse og format, farger og papirkvalitet som forøvrig går inn under vår nye ”profil” for foreningen ”Vi som har et barn for lite”. Vi ønsker å ha en gjenkjennelsesfaktor i alt materiell vi bruker og har tilgjengelig. Dette er gjort mulig ved midler fra Helse og Rehabilitering, og vi har nå Introduksjonsbrosjyre, Medlemsblad, Brosjyre til begravelsesbyrå, Brosjyre neste svangerskap samt Når barnet dør, – en brosjyre for helsestasjonen i samme stil.

 

Brosjyren er laget for å lette arbeidet til helsepersonell som møter familier som skal ha barn etter å ha mistet barn. Vi vet av erfaring at det ofte er vanskelig å forstå den angsten det er å gå gravid etter å ha mistet barn. Derfor kan denne brosjyren gis ut til foreldre ved konsultasjoner hos lege/jordmødre og studeres nøye av helsepersonell som har med slike pasienter å gjøre.

 

Brosjyren er meget omfangsrik, og omhandler alt fra om man skal ture å gå inn på et nytt svangerskap, til problemer mellom ektefeller, stesøsken, det å være sørgende mens man er vordende, de forbudte følelsene, angsten for døden og livet før og etter å ha mistet barn.

 

Vi har illustrert brosjyren rikt, med bilder som går godt overens med teksten, og prøvet å lage en så virkelighetsnær og ”myk” brosjyre som skal gi en hjelpende virkning for de som har mistet, samt forsøkt å fremme stoffet som meget viktig overfor helsepersonell.

Prosjektleder/forsker

Karin F. Holtmann

Detaljer
Program
Forebygging (1999)
Prosjektnavn
Brosjyre “Neste barn”
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Org.ledd
Foreningen “Vi som har et barn for lite”
Beløp Bevilget
2000: kr 100 000
Startdato
01.01.2000
Sluttdato
31.12.2000
Status
Avsluttet