ESPID kongress i Oslo 2003

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

I perioden 27

I perioden 27.-31. mai 2003 arrangerte Landsforeningen til støtte ved krybbedød den tiende kongressen i European Society for the Study and Prevention of Infant Death. Målgruppene for kongressen var foreldre, forskere, fagfolk og helsepersonell involvert i arbeid relatert til krybbedød og annen spedbarnsdød. En uttalt målsetting med kongressen var å bringe disse ulike gruppene sammen. Alle gruppene er betydningsfulle for videre arbeid og utvikling innenfor krybbedødfeltet. Foreldrene som deltok fikk også anledning til å inngå i et fellesskap med andre foreldre. Kongressen ga dermed også muligheter for gjensidig sorgstøtte. Foruten et faglig program med god kvalitet, bød kongressen også på et omfattende sosialt og kulturelt program for deltakerne, bl.a. ble det arrangert konsert og minnegudstjeneste.

 

Helse og Rehabilitering bidro med EXTRA-midler til foreldredeltakelse på kongressen. Så mange som 50 medlemmer av foreningen deltok på kongressen takket være støtte fra Helse og Rehabilitering. Foreldregruppen var godt synlig og satte sitt preg på kongressen.

 

Vedlegg og sluttprodukter:

ü      Kongresshåndbok, ”Why? – Understanding and preventing infant death and complicated grief”

Prosjektleder/forsker

Trond Mathiesen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2002)
Prosjektnavn
ESPID kongress i Oslo 2003
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Beløp Bevilget
2003: kr 305 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.05.2003
Status
Avsluttet