Utvidet tilbud om terapeutisk skriving; arbeidsbok og ferdighetstrening

Søknadssammendrag

Terapeutisk skriving er en evidensbasert intervensjon for å prosessere sorg. Under pandemien har LUB ønsket å støtte flere sørgende over hele landet med likepersontilbud gjennom digitale tilbud. Derfor har vi med støtte fra Stiftelsen Dam og LUBs forskningsfond gjennomført tre terapeutiske online skrivekurs for medlemmer som et lavterskeltilbud. Basert på erfaringene fra dette, vil vi nå lage en arbeidsbok om terapeutisk skriving som kan brukes som selvhjelp og vi vil lære opp 10 likepersoner i LUB i hvordan ta i bruk terapeutiske skriveoppgaver i sitt frivillige sorgstøttearbeid.

I dette prosjektet vil vi gjennom brukermedvirkning jobbe med hvordan kunnskap fra skrivekursene kan utvikles som selvhjelpsmetode. Boken skal inkludere skriveøvelser, litt teori og forskningsresultater, avklare forventninger og blanke ark.

Arbeidsboken vil trykkes i 50 ex og gjøres tilgjengelig for utskrift. Vi skal også arrangere et opplevelsesbasert digitalt kurs med ferdighetstrening for 10 likepersoner i LUB i hvordan arbeidsboken kan brukes som et verktøy i deres frivillige sorgstøtteoppfølging.

Kurset går over 8 kvelder á tre timer med følgende hovedtema: Teorien om sorgens to prosesser (tapsorientering og nyorientering) om håndtering av følelser som dukker opp gjennom skriving og teknikker for «mindful listening», digital læring og etikk og personvern. Målgruppen er foreldre som mister barn generelt og likepersoner i LUB som ønsker å bruke skrivemetoder som del av sitt oppfølgingsarbeid. Prosjektet starter opp i juni 2021 og forventes ferdig juni 2022.

Det å gjøre skriveøvelser med tilhørende arbeidsbok tilgjengelig som selvhjelpstiltak forventes å fremme etterlattes opplevelse av integrering av sorg og forhindre utvikling av komplisert sorg. Dette bidrar også til at LUBs sorgstøttetilbud blir mer variert slik at de som lettere kan uttrykke seg gjennom skriving kan få mer spesifikk hjelp til dette.

Prosjektleder/forsker

Olga Lehmann

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Utvidet tilbud om terapeutisk skriving; arbeidsbok og ferdighetstrening
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Beløp Bevilget
Kr 332.640
Startdato
26.05.2021