Arousal hos spedbarn

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Metodeutvikling: Vi har utviklet et software analyseprogram som analyserer hudledningsevne variable automatisk

Metodeutvikling: Vi har utviklet et software analyseprogram som analyserer hudledningsevne variable automatisk. Når spontan hudledningsevne variable er målt, telles antall topper pr. tidsenhet, gjennomsnittlig høyde på toppene og gjennomsnittlig basallinje i en ønsket tidsperiode automatisk. Antall topper og høyden på toppene øker ved stress/smerte situasjoner og er et mål på det sympatiske nervesystemet. Når stimulert hudledningsevne forandringer måles, ved for eksempel flere lyd stimuli, måles latens tid, amplitude på stimuli og recovery tid på samtlige stimuli eller på hvert enkelt stimuli automatisk.

 

Utviklingen av spontan og stimulert hudledningsevne forandringer er fulgt på 40 terminfødte spedbarn gjennom første leveår. Vi fant at hudledningsevnemålene øker de første 10 uker av livet og at arousal påvirker denne økningen. Av det kan vi slutte at det sympatiske nervesystemet knyttet til arousal utvikler seg i denne perioden. Arbeidet er resubmitted til Pediatric Research.

 

Utvikling av emosjonell svette i premature barn målt ved hjelp av hudledningevne viste at barn fra 29 ukers gestasjonsalder og som var mer enn 10 dager gamle, viste emosjonell svette som var lavest i  søvn og høyest i gråt, akseptert for publikasjon i Early Human Development.

 

Metodeartikkel som viser hvordan analyseprogrammet skal være stilt inn (minimumsamplitude, maksimumsstigning og minimumsbredde på bølgene) når voksne og spedbarn sine målinger blir analysert etter spontane og stimulerte hudledningsevneforandringer, arbeidet er publisert i Clinical Neurophysiology.  Metodeartikkel som viser hvordan analyseprogrammet skal være stilt inn (minimumsamplitude, maksimumsstigning og minimumsbredde på bølgene) når premature barn sine målinger blir analysert etter spontane hudledningsevneforandringer, arbeidet er resubmitted i Clinical Neurophysiology.

 

Barn med alvorlig fødselsasfyksi med hypoksisk ischemisk encephalopathi (barn som har problemer med å få i gang pusten etter fødsel og som får en skade i hjernen) blir undersøkt fem ganger gjennom første leveår med hudledningsevneforandringer og sammenlignet med normale barn. Vi har fått undersøkt sju barn i denne perioden og foreløpige resultater viser at barna med fødselasfyksi har mindre emosjonell svette aktivitet eller aktivitet i det sympatiske nervesystemet knyttet til arousal enn friske terminfødte barn ved fødsel. Deretter får de høyere nivå ved 10 ukers alder. Ved ett års alder har disse barna samme nivå som de terminfødte barna. Dette kan tyde på at barna med asfyksi har nedsatt arousal ved fødsel. Dette arbeidet er under sammenskriving.

 

Premature barn med apnea (respirasjons stans) ble undersøkt om de hadde annerledes hudledningsevnerespons ved blodprøvetaking enn barn uten apnea. Vi sammenlignet 14 barn med utskrivelsesdiagnosen apnea som ikke hadde tatt noen medisiner mot dette ved undersøkelsen med alderslike barn uten denne diagnosen. Vi fant ingen forskjell mellom disse to gruppene. Dette arbeidet er under sammenskriving.

 

Vitenskapelig betydning og nytte for allmennheten: Det er viktig å utvikle en metode som kan måle stress/smerte responser på pasienter som ikke kan gjøre rede for seg verbalt. I dag bruker vi blodtrykk og puls for å måle smerte/stress. Disse målene reagerer også på for høyt blodtrykk, hjertesykdom, lungesykdom og blodmangel, forskjellig fra hudledningsevne. Hudledningsevne kan derfor bli et godt mål på smerte på pasienter som ikke kan gjøre rede for seg verbalt.

 

Publikasjoner:

Artikler er sendt inn til ulike tidsskrift og er under bearbeiding (se teksten over).

 

 

Prosjektleder/forsker

Hanne Storm

Detaljer
Program
Forskning (1997)
Prosjektnavn
Arousal hos spedbarn
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Beløp Bevilget
1998: kr 460 000, 1999: kr 480 000
Startdato
01.02.1998
Sluttdato
01.03.2000
Status
Avsluttet