Endelig kan vi møtes!

Søknadssammendrag

«Etter at vi mistet Lars, følte vi umiddelbart på en trang til å hjelpe andre i samme situasjon. Den digitale sorggruppa var viktig for oss, men vi savnet å kunne møtes! Derfor vil vi invitere likesinnede til en LUB-helg på fjellstugua vår».

Etter at Lars døde, gjorde foreldrene en helomvending i livet sitt og ble vertskap på Fagerheim fjellstue. De deltok i en av de 10 digitale sorggruppene som LUB hadde under pandemien. Gruppene ble ledet av skolerte likepersoner som tidligere har mistet barn. De fleste uttrykte takknemlighet over å få være del av et digitalt fellesskap med andre i lignende situasjon, det reduserer følelsen av å være alene og gir mulighet for erfaringsutveksling og håp. Men de har savnet å møtes fysisk.

Nå inviteres deltakerne og lederne for alle disse gruppene til samling 2.-4. september på Fagerheim. Her blir det både ro og hvile, fjellturer og andre uteaktiviteter i tillegg til felleskap og gode samtaler. Vi vil aktivt legge til rette for samtaler også utendørs. For mange sørgende er dette en bedre måte å snakke sammen på om vanskelig ting.

Gruppeledere vil derfor invitere til «walk and talk» på fjelltur både lørdag og søndag. Flere av gruppelederne har sammen med fagsjef i LUB ansvar for gjennomføringen av helgen. Lørdag ettermiddag arrangerer vi en enkel variant av tv-programmet Mesternes mester, for å ha det gøy sammen, skape mestringsfølelse og gode minner.

Gjennom en presentasjonsrunde i plenum fredag kveld vil vi etablere en felles gruppetilhørighet der målet er å styrke opplevelsen av fellesskap og knytte sterkere nettverk både innad i de enkelte sorggruppene og på tvers av gruppene. Disse etterlatte har fått en tilleggsbelastning i sorgen ved det å ha blitt frarøvet nærhet og støtte fra andre. Derfor er fysiske treff av særlig betydning.

Prosjektleder

Trine Giving Kalstad

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Endelig kan vi møtes!
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Beløp Bevilget
Kr 132.450
Startdato
22.03.2022