Oversettelse av risikobrosjyre

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

I forbindelse med informasjonskampanjen ”Denne siden opp” som ble støttet av Helse og Rehabilitering, ble brosjyren om risikof

I forbindelse med informasjonskampanjen ”Denne siden opp” som ble støttet av Helse og Rehabilitering, ble brosjyren om risikofaktorene for krybbedød laget. Brosjyren rettet seg i stor grad til nybakte foreldre. Brosjyren ble i den sammenheng ved siden av en norsk utgave også oversatt til nordsamisk og urdu. Målsettingen med brosjyren var at den skulle distribueres til alle barsel- og barneavdelinger på norske sykehus samt landets helsestasjoner. Oppdraget ble utført ved hjelp av Statens helsetilsyn da de påtok seg å distribuere brosjyren.

 

Gjennom tilbakemeldinger fra helsepersonell samt vårt ønske om å nå ut med vår informasjon om risikofaktorene i forhold til krybbedød, ønsket vi å oversette brosjyrene til ytterlige to store språkgrupper i Norge, henholdsvis arabisk og somali. Informasjonen er den samme som i de tidligere risikobrosjyrene og gir råd om hvordan foreldre kan forebygge risikoen for krybbedød. Brosjyren er kvalitetssikret gjennom eget fagråd og Sosial- og helsedepartementet.

 

Prosjektets målsetting er å oversette risikobrosjyren til flest mulig minoritetsgrupper i Norge. I denne omgangen ønsket vi at nybakte foreldre som snakker arabisk og somali skulle få informasjon om krybbedød med risikofaktorer som kunne leses på eget språk.

 

Prosjektets betydning: På bakgrunn av at en forventet overhyppighet av krybbedød blant minoritetsgrupper delvis kan forklares ut fra dårlig tilrettelagt informasjon, vil en oversettelse av risikobrosjyren til flest mulig språk bidra til å forebygge krybbedød også hos disse folkegruppene.

Prosjektleder/forsker

Trond Mathiesen

Detaljer
Program
Forebygging (2000)
Prosjektnavn
Oversettelse av risikobrosjyre
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Beløp Bevilget
2001: kr 80 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
31.03.2002
Status
Avsluttet