Besteforeldretreff

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. BAKGRUNN
Det er mangel på tilbud og oppfølging for besteforeldre som har mistet barnebarn. Dette til tross for at de ofte har hatt et svært nært forhold til sitt avdøde barnebarn og sliter med stor sorg som ligner den foreldrene selv går igjennom. De sørger både over sitt barnebarn og over å se sitt eget barn og kanskje andre barnebarn lide uten å kunne ta bort smerten. Kommunikasjonen mellom etterlatte foreldre og besteforeldre kan bli svært vanskelig, og det er ikke sjelden det oppstår misforståelser og konflikter. Besteforeldre har behov for å vite mer om hva de kan gjøre for å bedre kommunikasjonen og forholdet med de etterlatte barna.

Tidligere prosjekt i Landsforeningen uventet barnedød (LUB) har vist et tydelig behov for et sorgstøttetilbud også til besteforeldre. LUB har gjennom de siste årene forsøkt å utvikle sorgstøttetilbudet slik at det også inkluderer besteforeldre, og besteforeldre kan nå delta på LUBs Grunnkurs i sorgstøtte for å bli kontaktpersoner (sorgstøttepersoner). Prosjektsøker Anne Myrvang er en av tre besteforeldre-kontaktpersoner så langt. LUB har imidlertid fortsatt vanskelig for å nå besteforeldre. LUB har erfart at treff/seminarer er en god måte for etterlatte å få kontakt med likesinnede, oppleve støtte og gjenkjenning i sorgen, og komme seg videre i egen sorgprosess. Et treff for besteforeldre vil bidra til at også denne gruppen etterlatte får denne muligheten.

2. MÅLSETTING
Vi ønsker å arrangere et treff i Nordland over en helg for besteforeldre som har mistet barnebarn. Målet er å fremme kunnskap, erfaringer og samhold blant besteforeldre. Treffet vil kunne gi besteforeldrene bedre forståelse for sine barns sorg samtidig som de kan få bearbeidet egen sorg.3. MÅLGRUPPE
Besteforeldre som har mistet barnebarn i svangerskapet, under fødselen, i krybbedød eller av annen årsak.

4. GJENNOMFØRING
Prosjektleder vil være Anne Myrvang, bestemor, kontaktperson og styremedlem i Nordland fylkeslag. Styret i Nordland fylkeslag og i Sør-Trøndelag fylkeslag vil bistå Myrvang. LUB sentralt vil bistå med erfaren prosjektmedarbeider. Andre besteforeldre-kontaktpersoner vil involveres. Alle besteforeldre som har mistet barnebarn og som bor i Nord-Norge og i Trøndelag vil inviteres. Besteforeldretreffet vil arrangeres en helg våren/forsommeren 2011 i Nordland. Vi regner med 40 deltakere.
Det blir et faglig program med foredrag av prosjektleder Myrvang og datteren Linn Hege som vil fortelle om sine erfaringer som etterlatt bestemor og mor. Odd Jarle Eidner, prest i Bodø, forfatter og foredragsholder som selv har mistet to barn, skal også holde foredrag. Etter foredragene vil besteforeldre dele erfaringer i samtalegrupper. På kvelden blir det middag etterfulgt av lett underholdning ispedd litt humor, som en motvekt til det ellers alvorstunge temaet. Søndag blir det samtalegrupper og felles oppsummering. I etterkant vil det bli avholdt et møte med bidragsyterne for å diskutere erfaringer og planlegge hva som kan gjøres for bedre framtidig støtte for besteforeldre.

5. PROSJEKTETS BETYDNING
Det vil være uvurderlig å få møte andre besteforeldre som har opplevd påkjenningen og sorgen ved å miste et barnebarn. Vi kan dele erfaringer og finne litt trøst i hverandre. Dette kan hjelpe oss besteforeldre til å takle en vanskelig situasjon. Deltakerne vil få ny innsikt i egen sorg og i sine barns sorg, slik at de kan bedre kommunikasjonen og gi bedre støtte til egne barn og eventuelt andre barnebarn (etterlatte søsken). Større forståelse for egen sorg vil kunne føre til at de også tar bedre vare på seg selv og unngår å bli utbrente. Prosjektet vil forhåpentligvis bidra til oppbygging av sorgstøttenettverk for besteforeldre slik at mange flere får hjelp og støtte på sikt.

6. FREMDRIFTSPLAN
Januar ? mai 2011: Planlegging av prosjektet. Annonsering og utsendelse av invitasjon.
Mai ? juni 2011: Treffet arrangeres.
Høsten 2011: Oppsummeringsmøte, formidling av erfaringer, planlegge videreføring.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_3_0179.pdf

Sluttrapportsammendrag

BAKGRUNN OG MÅLSETTING: Det er mangel på tilbud og oppfølging for besteforeldre som har mistet barnebarn. De senere årene har Landsforeningen uventet barnedød (LUB) bygget opp sorgstøtte til besteforeldre, med støtte fra Stiftelsen Dam i prosjektene Treff for besteforeldre i sorg (HR 2004/3/0187), der vi samlet erfaringer, og Den doble sorgen (HR 2008/3/0174) som resulterte i et informasjonshefte. Besteforeldre får ingen offentlig støttetilbud til tross for at de ofte er hardt rammet og sliter med lignende sorg som foreldrene. Besteforeldre sørger både over sitt barnebarn og over å se sitt eget barn lide uten å kunne ta bort smerten. De ønsker å støtte, men kommunikasjonen kan være svært utfordrende. Målet med prosjektet var å arrangere et helgetreff for etterlatte besteforeldre, og derigjennom fremme kunnskap, erfaringer og samhold.
PROSJEKTGJENNOMFØRING: Prosjektleder Anne Myrvang, bestemor og ressursperson i LUB, har arrangert to besteforeldretreff i samarbeid med styret i Nordland fylkeslag, i Sør-Trøndelag fylkeslag og fagkonsulent Line Schrader. Alle besteforeldre i Norge som har mistet barnebarn ble invitert gjennom LUB til ett treff i Rognan i Nordland 26.-28.8 2011, og ett i Orkanger i Sør-Trøndelag 28.-30.9 2012.
RESULTATER: Nærmere 30 besteforeldre deltok på de to helgetreffene. Helgene besto av en kombinasjon av faglig program, kulturelle innslag og mye tid til samtale. De faglige foredragene var innfallsporter for gode diskusjon og samtaler. Deltakerne uttrykte at det var godt å delta, det hjalp dem i sorgen. Felles var et sterkt ønske om å hjelpe sine rammede barn og familier, noe de syntes var krevende, og misforståelser og konflikter er ikke uvanlig. Det var nyttig å diskutere erfaringer og løsninger med “likesinnede”. Flere fortalte at de fikk nye krefter etter helgen.
KONKLUSJON OG VIDERE PLANER: Treffene har sammen med tidligere besteforeldreprosjekter ført til at vi i dag støtter mange flere besteforeldre enn tidligere. Treffene er en viktig setting hvor besteforeldre kan støtte hverandre. Dette gir krefter til å gå videre i livet, og støtter dem også som støttepersoner for sine barn og familier. Nytten er stor, men utfordring er å få besteforeldre til å delta. Vi ønsker å arrangere flere treff. Planene for 2013 ble løst da LUB i år er invitert av Foreningen for hjertesyke barn til deres besteforeldretreff. Et videre samarbeid med søsterforeninger om besteforeldretreff kan være aktuelt.

Prosjektleder/forsker

Anne Myrvang

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
Besteforeldretreff
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Beløp Bevilget
2011: kr 103 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet