Skriver seg gjennom sorgen

Gjennom digitale skrivekurs skal foreldre som har mistet barna sine bearbeide sorgen.

Prosjektleder Olga Lehmann er opptatt av å koble litteratur og psykologi, og håper skrivekursene kan bidra til at foreldre kan lære seg å leve med sine tap. Foto: Ragnhild Åse/Landsforeningen uventet barnedød

– I dette prosjektet skal vi utvikle og evaluere effektiviteten av et terapeutisk skrivekurs online for foreldrene som har mistet barna sine, forteller prosjektleder Olga Lehmann.

Prosjektet har fått støtte gjennom Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten, som er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Stiftelsen Dam.

Landsforeningen uventet barnedød og Institutt for Psykologisk Rådgivning (IPR) gjennomførte i vår et pilotkurs med støtte gjennom Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien. Nå er de glad for å kunne tilby et nytt kurs.

– Målet med skrivekurset er å bearbeide vanskelige følelser gjennom ulike skriveøvelser og lære å leve best mulig med tapet sitt. Verdier vi skal jobbe med er blant annet kjærlighet, medfølelse, selvmedfølelse og hvordan skape mening i det meningsløse, sier Lehmann.

Mangler tilbud

Lehmann er opptatt av å koble litteratur og psykologi, og har utviklet mange andre prosjektet med skriving som verktøy for å fremme psykisk helse.

– Jeg har en bakgrunn i eksistensiell psykologi selv, og derfor har jeg vært veldig interessert i tematikker som sorg. Med koronasituasjonen i Norge ville jeg gjøre noe verdiful for å støtte flere mennesker, og da bestemte jeg meg for å ta kontakt med LUB. De var veldig entusiastiske, og fagsjef Trine Giving Kalstad har vært en nøkkelperson, forteller Lehmann.

Både LUB og forskningsmiljøer som jobber med sorg har funnet ut at det mangler tilbud for dem som sliter med sorg og tap. Denne situasjonen har blitt enda mer krevende med koronapandemien.

Pandeminen gjør sorgprosessen enda mer krevende

LUB ser at en del medlemmer er blitt mer ensomme, noen har mistet sitt tilbud fra psykolog eller andre i helsetjenesten, andre har ikke kunnet ta imot tilbud om konsultasjoner. Andre er redde for smitte og har kanskje unngått å oppsøke helsevesenet av den grunn.

– Mange uttrykker savn over å ikke få truffet andre i samme situasjon for å kunne dele tanker og følelser, fordi sorggrupper og møteplasser har redusert kapasitet. Vi hører også at noen opplever enda mer ensomhet og tristhet, frykt og usikkerhet, sier Lehmann.

Hun forteller at tilbudet om et digitalt skrivekurs har blitt tatt godt i mot.

– Det var stor respons på både spørreundersøkelsen om det å være sørgende i koronaens tid og skrivekurset, og pilotkurset ble raskt fullbooket, sier Lehmann.

Har behov for å bli forstått

Med prosjektstøtte håper der nå å kunne gi et tilbud til de som ikke fikk vært med i første runde. Målet er å tilfredstille behovene for å bli lyttet til og forstått av andre, og å bruke skriving som et verktøy for å håndtere sorgen.

– Deltakerne mener at det er veldig viktig å føle at noen forstår hvor vanskelig de har det, og å prøve å finne ord på følelsene, selv om den er overveldende av og til. I tilleg er det gull for deltakerne å bli kjent med andre foreldre som har vært gjennom lignende prosesser, sier Lehmann

Hun understreker likevel at å skrive om sorg er krevende, og at det ikke er et tilbud som passer for alle. I tillegg til skrivekurset har hver deltaker fått tre timer med emosjonell førtehjelp i samarbeid med terapeuter fra IPR.

Har du en god idé og ønsker å søke prosjektstøtte? Les om alle Stiftelsen Dams programmer her!


Søknadssammendrag

For dem som mister barn kan Covid19-restriksjonene øke risikoen for psykiske vansker. Begravelsen blir utsatt eller gjennomføres med få mennesker, tilbud om sorggrupper begrenses, og mer sosial avstand. Risikoen for ensomhet øker. Disse foreldrene kan få uheldig start på sorgprosessen og kan ha god nytte av psykologfaglig støtte parallelt med hjelp og likepersonstøtte. LUB ser behov for å etablere et lavterskeltilbud og støtte flere sørgende over hele landet gjennom digitalt kurs.

For å fremme prosessering av sorgen har LUB søkt samarbeid med Institutt for Psykologisk Rådgivning (IPR). Vi har gjort en skrivekurspilot for 15 sørgende (støttet av DAM) og har 65 sørgende på venteliste. Vi fikk bekreftet at mange ikke får hjelp fra det offentlige og at det mangler kunnskap om hvordan skape lavterskeltilbud for sørgende på en effektiv måte. Målet med dette kurset er at relasjonelle problemer forebygges, og at risiko for langtidssykmelding og psykiske plager reduseres. Målgruppen er foreldre som har opplevd uventet barnedød og som får mangelfull oppfølging under pandemien.

Del en er planlegging og markedsføring. Gjennom en online undersøkelse til LUB-medlemmer rekrutteres deltakere og vi spør hva som oppleves som de største emosjonelle utfordringene. Kurset gjennomføres via Zoom, har 8 ukentlige samlinger à 3 timer og inneholder undervisning, øvelser individuelt og i gruppe, og hjemmeoppgaver. Alle deltakerne får tilbud om inntil 4 timer emosjonell førstehjelp fra IPR-terapeut underveis.

På kurset settes verdier i fokus slik at de sørgende kan bearbeide vanskelig tanker og følelser. Forventet resultat er at online skrivekurs for sørgende har terapeutisk effekt. Den terapeutiske effekten i å skrive når man opplever livskriser, er vel dokumentert som intervensjon. Vi skal evaluere effekten av brukerinvolvering fra både pilotkurset og dette nye kurset, og terapeutisk effekt av skrivekurset og IPR-rådgivning ved at kursdeltakerne fyller ut skjema om komplisert sorg og livskvaliteten før og etter kurset.

Prosjektleder

Olga Lehmann

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Et online terapeutisk skrivekurs og rådgivning til sørgende etter barnedød
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Beløp Bevilget
Kr 477.360
Startdato
18.08.2020