Englesiden: Sorgstøtte på internett

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Englesiden er et lukket internettforum for foreldre har mistet barn. Forumet drives av LUB med frivillige medlemmer som moderatorer. De siste år har det vært nedgang i aktiviteten på Englesiden. En arbeidsgruppe bestående av frivillige medlemmer jobber nå med en fornyelse av forumet. Brukerne etterspør en plattform med moderne løsninger mtp brukervennlighet og tilpasning til smarttelefon. Arbeidsgruppen prøver nå ut nye plattformer og ser behov for mer kompetanse av teknisk art. Dette medfører utgifter til honorar, samt kostnader til kjøp og drift av ny plattform.

Målsetting

Å fornye og oppgradere nettforumet Englesiden slik at det blir lett å bruke og blir en aktiv og støttende møteplass for foreldre som har mistet barn. Overordnet mål: At forumet skal bli et trygt og godt sted som bidrar til at rammede foreldre kan lære å leve med sorgen over barnet de har mistet.

Målgruppe

Foreldre som har mistet barn tidligst i svangerskapets 15. uke. Det er ingen øvre aldersgrense på barnet som døde.

Antall personer i målgruppen

1000

Beskrivelse av gjennomføring

Arbeidsgruppa i prosjektet består av 5 medlemmer som alle har mistet barn og som har opplevd nyttig likepersonsstøtte gjennom Englesiden. Jørgen Drevland jobber i tillegg som webutvikler og er en svært nyttig ressurs i arbeidsgruppa. Moderator på Englesiden Guro Strømsøe leder gruppa. LUB sentralt vil bistå i prosjektet med fagkonsulent/redaktør Line Schrader som prosjektmedarbeider. Arbeidsgruppen vurderer flere alternativer til plattformer for nye Englesiden, blant annet Discourse og nyere versjoner av vBulletin. Plattformene vurderes i første omgang av arbeidsgruppen mtp brukervennlighet, pris, tekniske muligheter og sikkerhet, før en plattform velges ut for nærmere utprøving. Videre lages et testforum, først for medlemmene i arbeidsgruppen og siden for et utvalg forumsmedlemmer der de får teste ut ny plattform. Tilbakemeldinger fra disse skal innhentes gjennom Surveymonkey. Spørsmålene til denne undersøkelsen er ikke utformet pdd. Når ny plattform er bestemt og etablert skal det arbeides med overflytting av tekst fra gammel plattform, tilpassing av tekniske løsninger på ny plattform, samt sikring av anonymitet og tilgangsbegrensning på den nye plattformen. Målet er åpning av nytt forum rundt mai/juni 2018.

Fremdriftsplan

September-november 2017: Uttesting av ny plattform(er) Utgangen av november 2017: Evaluering av testperioden og etablering av ny plattform Desember-mars 2018: Åpne forumet for responsgruppe (utvalg av medlemmer fra gamle forumet) gjennomføre brukerundersøkelser på nytt og gammelt forum. April 2018: Evaluering av responsperioden, utføre endringer. Mai 2018: Flytte gammelt innhold fra gammelt til nytt forum Juni 2018: Åpning av nye Englesiden

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

FERDIG Sluttrapport Englesiden – sorgstøtte.pdf

Prosjektleder/forsker

Guro Strømsøe

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Englesiden: Sorgstøtte på internett
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Beløp Bevilget
2018: kr 56 000
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
01.01.2020
Status
Under gjennomføring