Den doble sorgen – besteforeldreseminar

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Besteforeldre som mister barnebarn, har ofte en dobbel sorg, de sørger både over sitt døde barnebarn og over sitt barns smerte. Selv om de ofte er sterkt rammet, får de sjelden tilbud om hjelp. Mange besteforeldre gir viktig støtte til sitt rammede barn/familie. Men kommunikasjonen i storfamilien kan være vanskelig. En del besteforeldre sliter seg nesten ut i forsøket på å hjelpe. De trenger å bearbeide egen sorg og ta vare på seg selv. LUB har tilpasset informasjon og tilbyr likepersonstøtte til besteforeldre, men vi når ikke mange nok. Vi ønsker å hjelpe enda flere som har behov for det.

Målsetting

Støtte og styrke besteforeldre som har mistet barnebarn gjennom: • helgeseminar der de får utveksle erfaringer og lærer om sorg, hvordan støtte sine rammede barn og evt. barnebarn og hvordan ta vare på seg selv • formidling av erfaringer gjennom film, tekst og bilder på lub.no

Målgruppe

Besteforeldre som har mistet barnebarn i dødfødsel, under fødselen, eller i småbarnsalder.

Antall personer i målgruppen

500

Beskrivelse av gjennomføring

Vi vil arrangere en seminarhelg for etterlatte besteforeldre på Soria Moria Hotell i Oslo. Fagkonsulent i LUB Line Schrader er prosjektleder med ansvar for markedsføring, påmeldinger, formidling, evaluering og rapportering. To besteforeldrekontaktpersoner sitter i prosjektgruppen: Marit Lie Hermanrud og Toril Brakestad. De har hovedansvar for helgens innhold. På seminaret blir det foredrag, gruppesamtaler, rekreasjon, felles måltider og underholdning. Deltakerne skal lære, utveksle erfaringer og ivareta seg selv. Det blir foredrag av Brakestad og sønn om tapet av barnebarn/barn og livet etterpå. Psykolog Oddbjørn Sandvik skal ha foredrag om sorg og familiesamspill. Her får besteforeldrene kunnskap om og verktøy for god kommunikasjon og gjensidig støtte i storfamilien og verktøy for egenomsorg. Hermanrud skal fortelle fra sin erfaring som besteforeldrekontaktperson. Flere besteforeldrekontaktpersoner vil være med å lede gruppesamtaler. Vi vil lage egen besteforeldreside på lub.no der vi publiserer erfaringer gjennom tekst, film og bilder. Viktige milepæler er planlegging, markedsføring og rekruttering av deltakere, gjennomføring av treffet, publisere erfaringsbank, evaluering og rapportering.

Fremdriftsplan

Jan: Planlegge treffet. Planleggingsmøte i prosjektgruppen. Jan – feb: Markedsføring og rekruttering. Mars: Siste planlegging, evt. tilpasninger basert på ønsker fra deltakere og bidragsytere. Sende ut faktura for egenandeler. April: Gjennomføre seminaret. Sende ut evalueringsskjema. Mai – juni: Lage side på lub.no med erfaringer fra seminaret. Lage reportasje fra treffet. Evalueringsmøte i prosjektgruppen Aug: Skrive sluttrapport

Prosjektleder/forsker

Line Schrader

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Den doble sorgen – besteforeldreseminar
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Beløp Bevilget
2021: kr 218 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring