Kjenn liv

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Ca 250 barn dør i dødfødsel i Norge årlig. Mange kan trolig forebygges. LUB starter i 2016 kampanjen Kjenn liv. På kjennliv.no gis informasjon om hvordan gravide kan følge med på livet i magen og reagere ved lite liv. Det er i dag for liten kunnskap blant gravide og i helsevesenet om hvor viktig det er å daglig kjenne liv i magen og hvordan man kan følge med på barnets bevegelser. Lite liv har sterk sammenheng med veksthemming, sykelighet, for tidlig fødsel og dødfødsel. Gravide bør bli kjent med sitt barns aktivitetsmønster slik at de raskt kan reagere ved lite liv.

Målsetting

Vi vil lage en kort animasjonsfilm som skal motivere gravide til å følge med på livet i magen og bli kjent med sin babys bevegelser. Filmen skal bidra til at gravide oppsøker kjennliv.no for å lære mer. Et overordnet mål er at gravide skal reagere raskt nok på lite liv i magen.

Målgruppe

Hovedmålgruppen er gravide i Norge. En sekundær målgruppe er helsepersonell i svangerskaps- og fødselsomsorgen.

Antall personer i målgruppen

100000

Beskrivelse av gjennomføring

Animasjonsfilmen skal lages av illustratører og animatør. De skal utvikle manus i samarbeid med LUB. Filmen vil kvalitetssikres i samarbeid med fagpersoner og forskere. Nybakte foreldre, gravide og helsepersonell vil bidra med tilbakemeldinger i arbeidet. Filmen skal ha en enkel strek og vare ca 30-45 sekunder. Det vil være en fortellende stemme og kort forklarende tekst som understreker hovedbudskapene. Uttrykket skal være varmt og gjerne humoristisk for å sikre at filmen ikke skremmer, men skaper interesse. Foreløpig plan for innhold: Ulike scener rundt baby som sparker i magen og hvordan gravide kan følge med på bevegelsene. Oppfordre til å kjenne liv daglig. Informasjon om at gravide blir tryggere når de vet hva de skal kjenne etter, og at daglig kommunikasjon med babyen styrker tilknytningen. Informasjon om at lite liv i magen kan være tegn på at barnet ikke har det bra. Henvise til kjennliv.no. Filmen skal publiseres på kjennliv.no, YouTube og kampanjesiden på Facebook hvor betalt annonse vil sikre at filmen når aktuell målgruppe. Markedsføring skal også skje via LUBs vanlige kanaler. Vi vil søke omtale og spredning i aktuelle fora for gravide og helsepersonell. Filmen vil søkes sendt på reklamefrie dager på TV.

Fremdriftsplan

Januar: Forberedende møter med illustratør og animatør. Utarbeide manus. Januar-februar: Lage utkast til filmen. Sjekke utkastet med fagpersoner og forskere. Februar: Prøvevisning av utkast til filmen – gravide og fagpersoner. Februar/mars: Publisering og lansering av filmen. Mars – desember: Jobbe videre med å gjøre filmen kjent. Følge med på hvor mye filmen blir sett og hvordan den bidrar til trafikk på kjennliv.no.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Kjenn liv.pdf

Prosjektleder/forsker

Line Schrader

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Kjenn liv
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Beløp Bevilget
2017: kr 75 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
31.12.2017
Status
Avsluttet