Sorgpodden, en podcast om sorg

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Å oppleve brå og uventede dødsfall rokker ved menneskers liv på mange ulike vis. LUBs informasjonsarbeid består blant annet i å formidle kunnskap om hva sorg er, hvordan det kommer til uttrykk og hva kan vi gjøre for å hjelpe oss selv og andre. Vi driver aktiv folkeopplysning om sorg fordi vi erfarer at kunnskap om sorg gjør oss bedre rustet til å håndtere livskriser, både som enkeltmennesker og som samfunn. Nå ønsker vi å lage podcast om sorg. Podcasting er en brukervennlig måte å publisere lyd- eller videoopptak på Internett, det er gratis å bruke og vi kan nå bredt ut i befolkningen.

Målsetting

Å styrke vårt folkeopplysningsarbeid om sorg ved å lage en podcast-serie i ti episoder som gjøres tilgjengelig på www.youtube.com. Overordnet målsetting er å etablere podcast som supplerende informasjonskanal i LUB.

Målgruppe

Mennesker i sorg og deres nettverk. Helse og annet fagpersonell som arbeider med mennesker i sorg og krise vil også ha utbytte av å lytte til podcaster om sorg.

Antall personer i målgruppen

500000

Beskrivelse av gjennomføring

Organisering: Prosjektgruppe: fagsjef Trine Giving Kalstad og prosjektkoordinator Kristiane M. Hansson i LUB, ett LUB-medlem og programleder (den som fasiliterer intervjuene). Referansegruppe: fire fylkeslagsledere i LUB Produksjon og publisering: Produksjon: podcastbyrået Tid og Lyst: leie av studio, innspilling, teknisk hjelp og redigering. Ti episoder a` 30 minutter, noen som en sammenhengende samtale med fasilitator og gjest, andre vil brytes opp med mindre intervjuer, musikksnutter mm. Publiseringen av lydfilene gjør vi selv. Podcasten skal publiseres på www.youtube.com og ligge tilgjengelig på våre nettsider lub.no og Facebook. Fasilitator og gjester i studio: Av de ti planlagte gjestene er minst halvparten av disse tenkt å være personer som har egenerfaring med sorg etter dødsfall av barn, søsken, foreldre eller andre vesentlige tap. Slik sikres brukerstemmen inn i prosjektet. De resterende gjestene skal være helse- og annet fagpersonell som inviteres med i kraft av sin kompetanse. Vi ønsker å bruke en erfaren fasilitator inn i “programlederfunksjonen”. Her har vi flere mulige kandidater som er kjente navn og interesserte i arbeidet. Lansering med frokostmøte på Frivillighetshuset i Oslo sept 2018.

Fremdriftsplan

Januar 2017: Prosjektstart, første planleggingsmøte med alle i prosjektgruppen og referansegruppen Februar: Rekruttere gjester, samarbeid med byrået Tid og Lyst Mars-juli: Produksjon av ti podcast-episoder, to per måned i fem måneder 1. september: Lansering av “Sorgpodden” med åpent frokostmøte September 2017-juni 2018: Èn episode lanseres hver måned i ti måneder August-desember 2018: Evaluering. Skrive sluttrapport. Formidling

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport SORGpodden med vedlegg.pdf

Prosjektleder/forsker

Trine Giving Kalstad

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Sorgpodden, en podcast om sorg
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Beløp Bevilget
2017: kr 210 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
01.01.2019
Status
Avsluttet