Sorgpodden, en podcast om sorg

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Å oppleve brå og uventede dødsfall rokker ved menneskers liv på mange ulike vis. LUBs informasjonsarbeid består blant annet i å formidle kunnskap om hva sorg er, hvordan det kommer til uttrykk og hva kan vi gjøre for å hjelpe oss selv og andre. Vi driver aktiv folkeopplysning om sorg fordi vi erfarer at kunnskap om sorg gjør oss bedre rustet til å håndtere livskriser, både som enkeltmennesker og som samfunn. Nå ønsker vi å lage podcast om sorg. Podcasting er en brukervennlig måte å publisere lyd- eller videoopptak på Internett, det er gratis å bruke og vi kan nå bredt ut i befolkningen.

Målsetting for prosjektet

Å styrke vårt folkeopplysningsarbeid om sorg ved å lage en podcast-serie i ti episoder som gjøres tilgjengelig på www.youtube.com. Overordnet målsetting er å etablere podcast som supplerende informasjonskanal i LUB.

Målgruppe

Mennesker i sorg og deres nettverk. Helse og annet fagpersonell som arbeider med mennesker i sorg og krise vil også ha utbytte av å lytte til podcaster om sorg.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

500000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Organisering: Prosjektgruppe: fagsjef Trine Giving Kalstad og prosjektkoordinator Kristiane M. Hansson i LUB, ett LUB-medlem og programleder (den som fasiliterer intervjuene). Referansegruppe: fire fylkeslagsledere i LUB Produksjon og publisering: Produksjon: podcastbyrået Tid og Lyst: leie av studio, innspilling, teknisk hjelp og redigering. Ti episoder a` 30 minutter, noen som en sammenhengende samtale med fasilitator og gjest, andre vil brytes opp med mindre intervjuer, musikksnutter mm. Publiseringen av lydfilene gjør vi selv. Podcasten skal publiseres på www.youtube.com og ligge tilgjengelig på våre nettsider lub.no og Facebook. Fasilitator og gjester i studio: Av de ti planlagte gjestene er minst halvparten av disse tenkt å være personer som har egenerfaring med sorg etter dødsfall av barn, søsken, foreldre eller andre vesentlige tap. Slik sikres brukerstemmen inn i prosjektet. De resterende gjestene skal være helse- og annet fagpersonell som inviteres med i kraft av sin kompetanse. Vi ønsker å bruke en erfaren fasilitator inn i “programlederfunksjonen”. Her har vi flere mulige kandidater som er kjente navn og interesserte i arbeidet. Lansering med frokostmøte på Frivillighetshuset i Oslo sept 2018.

Fremdriftsplan for prosjektet

Januar 2017: Prosjektstart, første planleggingsmøte med alle i prosjektgruppen og referansegruppen Februar: Rekruttere gjester, samarbeid med byrået Tid og Lyst Mars-juli: Produksjon av ti podcast-episoder, to per måned i fem måneder 1. september: Lansering av “Sorgpodden” med åpent frokostmøte September 2017-juni 2018: Èn episode lanseres hver måned i ti måneder August-desember 2018: Evaluering. Skrive sluttrapport. Formidling

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Landsforeningen uventet barnedød støtter familier som opplever å miste et barn og vi har lang erfaring med sorg og sorgarbeid. Vi driver aktiv folkeopplysning om sorg fordi vi erfarer at kunnskap om sorg gjør oss bedre rustet til å håndtere livskriser, både som enkeltmennesker og som samfunn. Vi erfarer at etterlatte, pårørende og helse- og annet fagpersonell har stort utbytte av å høre andres historier, å lære om hva sorg er og hvordan det kommer til uttrykk. LUB søker stadig etter nye måter å kommunisere disse temaene til våre medlemmer og folk flest. I dette prosjektet ønsket vi å styrke vårt folkeopplysningsarbeid om sorg ved å lage en podcast-serie i ti episoder. Overordnet målsetting var å etablere podcast som supplerende informasjonskanal i LUB. Målgruppen var mennesker i sorg og deres personlige nettverk. Helse- og annet fagpersonell som arbeider med mennesker i sorg vil også ha utbytte av å lytte til podcasten.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi tror på at det å øke befolkningens generelle kunnskap om sorg og kriser har forbyggende effekt på menneskers psykiske og fysiske helse. Å generere gode målbare tall på en slik effekt er imidlertid vanskelig og fordrer omfattende undersøkelser som ikke er gjennomførbart innenfor rammene av et slikt type prosjekt. Vi kan imidlertid følge med på antall avspillinger av episodene og slik følge med på interesse og hvor godt podkasten når ut. Vi er overrasket over lave lyttertall. Det har kun vært mellom 50 til drøyt 100 avspillinger av hver episode. I flere sammenhenger har det imidlertid vært mange samlet for å lytte til en episode, så det reelle tallet er høyere. Den som er oftest avspilt er Hva skjer i familien når sorgen rammer og den som har færrest avspillinger er Når en nær venn dør. Vi har fått flere gode tilbakemeldinger på verdien av Podkasten.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

2000

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektleder var fagsjef i LUB Trine G. Kalstad. Podcastbyrået Tid og Lyst produserte podkasten, inkludert redigering og tilrettelegging på plattformene Pippa og Spotify. Prosjektleder og produsent samarbeidet tett med ressurspersoner i LUB om tema for episodene og potensielle gjester. Det ble til sammen 20 gjester som deltok på bakgrunn av egen tapserfaring og/eller i kraft av sin fagkompetanse. Med unntak av to episoder var det to gjester der minst en hadde egen tapserfaring. Dette bidro til en tydelig brukerstemme og godt samspill med kunnskap ervervet gjennom forskning og klinisk arbeid. For at SORGpodden skulle oppleves relevant for mange, representerte gjestene stor spredning i type tap, og temaene omkring det å leve med sorg spente vidt. Podkasten er jevnlig markedsført i LUBs kanaler, og ble omtalt på de åpne kursene om Mestring av sorg LUB arrangerte i 2018. Den omtales og til alle som er del av LUBs oppfølgingsrutiner. Andre relevante organisasjoner og nettverk har fått informasjon om podcasten. Gjestene stilte opp frivillig. LUB bidro med midler for å kunne engasjere Kjersti K. Lie som programleder. Det ble produsert 10 + 1 episoder, den siste med egne midler.

Resultater og resultatvurdering

Vi har nådd de målene vi satte oss for prosjektet: Vi har laget en podcast-serie med 10 + 1 episoder og etablert en viktig supplerende informasjonskanal i LUB. Podkasten er tilgjengelig i alle podcastavspillingssteder inkludert Spotify og iTunes. Episodene er også tilgjengelige på lub.no. Episodene er: Sorg – fra myter til kunnskap, Sorg og prestisje, Sorg og kropp – Kan man dø av sorg?, Barn om sorg, Sorg og selvhjelp – er det mulig?, Er du der for meg? Om parforhold og sorg, Kan livskriser gi personlig vekst?, Sorg og arbeidsliv – lammet av sorg, Når døden møter, Når en nær venn dør og Hva skjer med familien når sorgen rammer? Det er mellom 50 til drøyt 100 avspillinger av hver episode. Vi er overrasket over lave lyttertall. I flere sammenhenger har mange vært samlet for å lytte til en episode, så det reelle tallet er høyere. Vi har fått flere gode tilbakemeldinger på verdien av Podkasten. Vi må imidlertid intensivere markedsføringen.

Oppsummering og videre planer

Vi har laget Norges første podkast om sorg. Gjestene representerer et bredt spekter av tap og erfaringer, med tydelige stemmer fra ungdom, menn og kvinner. Ulike sider og konsekvenser av å leve med sorg og savn er løftet fram. Vi er ikke fornøyd med lyttertallene og vil jobbe for å øke disse, bl.a. ved å innhente tilbakemeldinger fra medlemmer. Podkasten vil brukes i undervisning og deles i relevante miljøer. Omtale av podkasten er inkludert i vår rutinemessige oppfølging av foreldre. Vi vurderer å lage tilpasset nettside. Vi planlegger 2 nye episoder: om likepersonstøtte og rus og sorg.

Prosjektleder

Trine Giving Kalstad

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Sorgpodden, en podcast om sorg
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Beløp Bevilget
2017: kr 210 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
31.12.2018
Status
Avsluttet