Arousal ved livløshetsanfall

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Elektrodermal aktivitet forteller oss mye om det sympatiske nervesystemet som er assosiert med arousal

Elektrodermal aktivitet forteller oss mye om det sympatiske nervesystemet som er assosiert med arousal. Bakgrunnen for dette prosjektet var å se om det var noen forskjell med hensyn på utviklingen av det sympatiske nervesystemet mellom barn med diagnosen akutt livløshetsanfall og alders- og kjønnslike kontrollbarn.

 

Vi har fulgt 39 barn i løpet av ett år, og målt disse med hensyn på elektrodermalaktivitet. Måledatoene var etter l. og 3. levedag, etter 3 og 10 uker, samt etter 6 og 12 måneder. Hos kontrollbarna ser vi en helt klar økning i de fleste variablene, og den største økningen er identifisert til å være mellom 3. levedag og 10. leveuke.

 

For å få tilgang til barn med akutt livløshetsanfall, ble vi kontaktet av Ullevål sykehus da disse får inn spedbarn med denne diagnosen. Da det har vært svært få innlagte med denne diagnosen, har vi kun fått målt tre barn i løpet av prosjektperioden.

 

Vi har analysert dataene fra de friske barna, samt data fra de tre med diagnosen akutt livløshetsanfall. Grunnet det lave nummeret med barn med livløshetsanfall, kan vi ikke gi noen konklusjon på hvorvidt det er en forskjell mellom disse to gruppene av barn, med hensyn på utviklingen av det sympatiske nervesystem assosiert med arousal, målt med denne metoden.

Prosjektleder/forsker

Knut G. Hernes

Hovedveileder

Hanne Storm

Detaljer
Program
Forskning (1997)
Prosjektnavn
Arousal ved livløshetsanfall
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Beløp Bevilget
1998: kr 30 000
Startdato
01.01.1998
Sluttdato
31.12.1998
Status
Avsluttet