Plutselig uventet spebarnsdød

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Delprosjekt: Sambandet mellom akutte livløsanfall (ALTE) og Gastroøsofagal Refluks (GOR)

Delprosjekt: Sambandet mellom akutte livløsanfall (ALTE) og Gastroøsofagal Refluks (GOR).

 

Bakgrunn: Det er tidligere påvist et samband mellom plutselig uventet spedbarnsdød og ALTE. I tidligere studier har man funnet at 5-10% av krybbedødsbarn tidligere har gjennomgått livløsanfall. En tredjedel av barn med ALTE har vist seg å ha tegn til GOR. Dyreforsøk har vist at GOR kan utløse en livstruende tilstand når GOR utløser en reflektorisk apne (pustepause via larynx-refleksen i svelget).

 

Formål med undersøkelsen var å undersøke a) hyppigheten av GOR ved apne og ved akutte livløsanfall, b) hvor ofte er larynx-refleksen involvert ved GOR hos spedbam og c) hvilken rolle spiller spedbarnets liggestilling ved GOR.

 

Metode: Spedbarn med apnesymptomer og/eller akutte ALTE i alderen 0-6 måneder ble undersøkt med vanlig klinisk og nevrologisk undersøkelse. Deretter ble barna undersøkt under 12-24 timer polygrafisk med simultan registrering av hjerterytme, pusterytme, oksygenmetning i blodet og måling av surhetsgraden i spiserørets nedre tredjedel samt trykk og flowregistrering i øvre luftveier­.

 

Resultater: 34 barn er hittil undersøkt; 16 barn etter akutte livløshetsanfall og 18 pga apne-symptomer. Av disse har fire barn vist seg å ha GOR, og alle disse barna inngår i livløshetsanfall-gruppen. Ingen av barna har demonstrert livløshetsanfall under registrering. Det er ikke observert at barn med livløshetsanfall i studien senere er død i krybbedød. Resultatene viser imidlertid at den gjengse definisjon på GOR hos større barn og voksne må revurderes hos spedbarn der symptombilde kan være todelt: vanlige reflukssymptomer med gulping, men i tillegg pustesymptomer i form av apne som i visse situasjoner oppfattes som livstruende.

 

Avvik: Det har vist seg vanskelig å gjennomføre planen med undersøkelser i mageleie da de fleste barn nå sover på rygg. Selvom registrering i mageleie har foregått under kontinuerlig observasjon av lege, slår barna seg lite til ro og sovner i mageleie da de er vant til ryggleie­.

 

Målene oppnådd? Prosjektet er noe forsinket pga flytting av barneavd. til det nye barnesenteret. Studien går over en toårsperiode, men er teknisk finansiert som to ettårsprosjekter der prosjekt 1997/2/139 videreføres i prosjekt 1998/2/139. Se sammendrag på 1998/2/0139.

Prosjektleder/forsker

Jens B. Grøgaard

Detaljer
Program
Forskning (1997)
Prosjektnavn
Plutselig uventet spebarnsdød
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Beløp Bevilget
1998: kr 187 000
Startdato
01.08.1998
Sluttdato
31.12.1999
Status
Avsluttet