NORHJELP-studien

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

Å miste et barn plutselig, uventet og på en voldsom måte er et av livets sterkeste påkjenninger, og fører for mange til fysiske og psykiske helseplager. Særlig utsatt er foreldre for utvikling av forlenget sorglidelse (som i 2018 ble inkludert i ICD-11) og posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Det er derfor ikke rart at mange foreldre ønsker hjelp til å takle sorgen i tillegg til den støtten de får fra familie og nettverk. I studien Psykososial oppfølging ved brå, uventet og voldsom død er vi opptatt av hva slags hjelp foreldre har behov for, og om det er samsvar mellom den hjelpen som foreldre har behov for og det primærhelsetjenestene i kommunen kan tilby. Vi er også opptatt av hvilke faktorer ved hjelpen som fremmer tilpasning til tapet, det vil si hva slags hjelp foreldre synes er mest nyttig. Studien omfatter etterlatte foreldre som har mistet barn ved dødfødsel, krybbedød, ulykker, drap og selvmord, og ansatte i primærhelsetjenesten i landets kommuner. Studien benytter et mixed-metode design det vil si både kvantitative (spørreskjemaer) og kvalitative (dybdeintervjuer) metoder for å belyse studiens problemstillinger. Vi ønsker med dette prosjektet å utvikle en forebyggende modell for oppfølging av etterlatte ved brå død, som kan benyttes ved flere ulike typer tap, og som skal sikre mer like og helhetlig oppfølging av etterlatte på tvers av kommunegrenser i Norge.

Prosjektleder

Nataskja-Elena Kersting Lie

Detaljer
Program
Forskning (2020)
Prosjektnavn
NORHJELP-studien
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Beløp Bevilget
2021: kr 919 000, 2022: kr 919 000, 2023: kr 919 000
Startdato
28.02.2022
Sluttdato
15.02.2026
Status
Under gjennomføring