PREPPeD:Morkakehelse&svangerskapsutkomme

I samarbeid med

Søknadssammendrag

PREPPeD-studien (PREdelivery Placental Biomarkers – Pregnancy and Delivery Outcome) skal gi oss ny kunnskap om sammenhengen mellom morkakehelse og utfall av svangerskap og fødsel. Det er et behov for forbedring og individualisering av svangerskaps- og fødselsovervåking for å optimalisere helseutkomme for både mor og barn på kort og lang sikt. Morkakehelse spiller en vesentlig rolle i svangerskapskomplikasjoner som svangerskapsforgiftning, tilveksthemming av fosteret, samt ved overtidige svangerskap og svangerskap med diabetes. Morkakesvikt kan også ha ugunstige helse-effekter senere i livet både for mor og barn.

Vår forskning har hittil bidratt til økt forståelse for at noen proteiner i blodet, laget av morkakeceller, kan forutsi hvilke kvinner som kommer til å utvikle tidlig svangerskapsforgiftning. Imidlertid mangler studier på hvordan disse morkakeassosierte biomarkørene kan bidra til overvåking og tilrettelegging av fødselen sent i svangerskapet. PREPPeD-studiens forskningshypotese er at morkakehelse før fødsel kan testes ut fra konsentrasjoner av morkakeassosierte biomarkører i den gravides blod. Vi undersøker om disse biomarkørene kan forutsi uønskede svangerskapsutfall i en stor gruppe av gravide. Morkakesvikt er assosiert med fosterdød og spedbarnsdød, som heldigvis er sjeldne hendelser i Norge, men risikoen er lett økt ved overtidige svangerskap også i Norge. Gravide med overtidssvangerskap er prioritert inklusjonsgruppe i PREPPeD-studien. Studien vil rekruttere gravide som er henvist fra primærhelsetjenesten pga overtidssvangerskap, «lite liv» eller lavt «livmormål» (symfyse-fundus-mål) eller andre urovekkende forhold ved svangerskapet. Studiedeltakelse innebærer kun ekstra blodprøver fra kvinnen, øvrige undersøkelser er del av den vanlige kliniske oppfølgingen. Vi skal undersøke om biomarkørene før fødselen gjenspeiler elektroniske fosterovervåkingsmønstre under fødselen, fødselsutkomme for kvinnen og barnet samt morkakefunn etter fødselen. Hvis våre antagelser bekreftes, vil en enkel blodprøve fra gravide før fødsel kunne sjekke om

morkaken har nok reserver igjen eller om det foreligger en økt risiko for uønsket svangerskapsutkomme for kvinnen og/eller barnet. Blodprøvesvaret vil dermed kunne benyttes i en “skreddersydd” planlegging av svangerskapsovervåking, tiltak og valg av spesialisering av fødested. Biomarkørene kan måles i primærhelsetjenesten i fremtiden og bidra til forbedret overvåking av svangerskap mot termin, med

redusert risiko for uønskede utfall for mor og barn, ved å redusere unødvendige tiltak i lavrisikosvangerskap og gi mer målrettet oppfølging av risikosvangerskap. PREPPeD

studien vil av effektivitetshensyn utføres i første omgang på sykehus, men vil ha et anvendelsesområde i samarbeid med primærhelsetjenesten i neste runde. Vi håper at «PREPPeD»-studien kan bidra til enda bedre overvåking av svangerskap mot termin og overtid enn i dag, og dermed forbedre barne- og mødrehelse både på kort og lang sikt.

Prosjektleder/forsker

Sophie Bowe

Hovedveileder

Meryam Sugulle

Detaljer
Program
Forskning (2016)
Prosjektnavn
PREPPeD:Morkakehelse&svangerskapsutkomme
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Org.ledd
Oslo univ.sykeh., Kvinne- og barneklinikken
Beløp Bevilget
2017: kr 700 000, 2018: kr 710 000, 2019: kr 730 000
Startdato
01.03.2017
Sluttdato
31.12.2021
Status
Under gjennomføring