Sosial avstand, men allikevel nær: sorgstøtte på nett

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet ble gjennomført stort sett som planlagt.

Vi arrangerte fem webinarer:

  1. Helseangst og bekymring etter tap av barn eller andre nære personer med hypokonderlegen Ingvard Wilhelmsen og LUB-medlem Kristine Aaberg Ruud 16. juni (210 påmeldte)
  2. Å være gravid igjen og føde under koronapandemien ved leder for fødeavdelingene på Ullevål og Rikshospitalet ved OUS, Katariina Laine, og forsker/LUB-medlem Line Christoffersen 25. juni (58 påmeldte)
  3. Når de minste sørger med pp-rådgiver Eline G. Røkholt 16. september (84 påmeldte)
  4. Verktøy for mestring av sorg med psykolog Elin Fjerstad og fagsjef i LUB Trine G Kalstad 23. september (57 påmeldte)
  5. God jul og godt nyttår? Hvordan gå julen i møte når du har mistet barn med med Knut Andersen fra Enhet for sorgstøtte ved Ahus 15. desember 2020 (56 påmeldte).

De fire første webinarene varte i en time og vi inviterte til spørsmål og kommentarer både muntlig og i chatten. Det siste webinaret om jul varte i 2,5 timer og her la vi til rette for break out-rooms for å gi mulighet til erfaringsutveksling og nettverksbygging. Dette ble tatt godt imot. Antall påmeldte var jevnt over høyere enn faktisk antall deltagere.

Vi erfarer at det er lavere terskel for å både melde seg på et digitalt webinar og også lavere terskel for å ikke møte opp. Likefullt har vi nådd langt flere i vår målgruppe med disse webinarene enn hva vi hadde gjort om dette var fysiske møter, som også hadde vært geografisk begrensende. Vi så også at det en del steder var flere samlet rundt skjermen. Dette gjør det noe vanskelig å få tall på eksakt antall deltagere, også fordi en del velger å ikke ha på kamera.

I forkant av webinarene hadde ansatte i LUB en times profesjonell rådgivning om gjennomføring av digitale møter før første webinar for å øke kunnskap og trygghet i staben. Vi brukte lub.no, facebookarrangementer og sosiale medier i vår markedsføring, i tillegg til e-post til alle medlemmer. Det var imidlertid ikke krav om medlemskap for deltagelse.

Det ene webinaret (Helseangst og bekymring etter tap av barn eller andre nære personer med hypokonderlegen Ingvard Wilhelmsen) var mer generelt og vi valgte å markedsføre dette mye bredere. Derfor delte vi informasjon om dette i vårt nettverk for relevante organisasjoner og gjennom Sorgstøttealliansen (som består av 15 organisasjoner / fagmiljøer innen sorgstøtte). Vi krevde påmelding til alle webinarene og sendt ut info med link til digitalt møterom en til to dager før. Her inkluderte vi programmet, teknisk info og info om personvern. Link med evt opptak (webinar 1,2,3 og 4) ble sendt rett i etterkant til alle påmeldte webinar. Link til møterommet ble også lagt ut på faebookarrangementet samme dag som webinaret slik at vi sikret at de som ikke hadde mottatt mail kunne få klikket seg inn.

Opptakene var offentlig tilgjengelig ut året, med unntak av Webinar 1 som lå ute i 2 uker. Det har vært god respons på webinarene, mange har uttrykt takknemlighet for at «noe skjer i disse koronatider» og at de har fått anledning til å «se» andre i lignende situasjon og få lære litt om sorg og sin nye livssituasjon.

Målet for valg av temaer har vært å møte behovene til et bredt lag av våre medlemmer, og samtidig sikre at spesifikke grupper som gravide igjen etter tap av barn og de helt nyrammede blir møtt på sin spesielle situasjon. Webinaret om digitale sorgstøtte og grupper gikk ut da foreleser måtte trekke seg. Vi snudde oss raskt om og arrangerte på kort varsel et temawebinar om det å gå julen og nyttår i møte med fersk og sterk sorg. Det viste seg å være kjærkomment.

Vi vil imidlertid lage et eget webinar i løpet av vinteren om digitale møteplasser og sorggrupper for våre frivillige kontaktpersoner slik at flere blir godt rustet til å lede digitale grupper. Da tar vi med oss alle gode erfaringer fra dette prosjektet. Vi er fornøyde med hva vi har oppnådd i prosjekt og får høre at mange sørgende opplever å ha fått støtte og fått kjent på at de er del av et felleskap i en ellers sosialt distansert tid grunnet pandemien. Som organisasjon har vi kunnet tilby nye varianter av sorgstøtte og oppfølging, hvilket har vært av avgjørende betydning da mange av våre medlemmer har opplevd pandemien som en spesielt krevende tid.


Søknadssammendrag

Grunnet koronapandemien har LUB utsatt mestringsseminar for foreldre som nylig har mistet barn, motivasjonshelg for frivillige ressurspersoner og helgetreff for familier med et barn for lite. I tillegg er fysiske sorggrupper avlyst.

Resultatet er mangel på arenaer der etterlatte kan oppleve fellesskap med andre i samme situasjon og tilegne seg kunnskap om det å lære å leve med smerte, sorg og savn. Myndighetens råd om sosial avstand, hjemmekontor/permittering, begrensninger ved begravelser og redusert hjelpetilbud kan øke risiko for ensomhet, mer tid til grubling og bekymring osv.

Gravide medlemmer sliter ekstra mye med angst og usikkerhet og gruer seg til å være mye alene under fødsel og barseltid grunnet restriksjoner på sykehusene. Dette kan komplisere en ellers naturlig sorgprosess.

Målgruppen er foreldre som har mistet barn som er i kontakt med LUB for i sorgsamtaler og likepersonstøtte. Andre etterlattegrupper vil inviteres med ved noen av webinarene.

Vi skal arrangere fem live-webinarer på 45 minutter på Zoom.

1. Helseangst og bekymring i koronaens tid ved «hypokonderlegen» Ingvard Wilhelmsen og LUB-medlem Kristine Ruud.
2. Hvordan gi digital sorgstøtte? Med noen fra Webgruppen og sorggruppeleder i LUB Ann- Siri Johnsen.
3. Sorg og selvhjelp – mentale verktøy for egenomsorg ved sorg. Ved psykolog Elin Fjerstad og fagsjef i LUB Trine G. Kalstad, forfatterne av Den lille sorgboka.
4. Å være gravid og føde under koronapandemien. Ved leder for fødeavdelingene på Ullevål og Rikshospitalet ved OUS, Katariina Laine og LUB-medlem/forsker Line Christoffersen.
5. Sorg i familien, med spesielt fokus på små barns sorg. Ved pedagogisk-psykologisk rådgiver Eline Røkholt.

Webinarene planlegges i mai og juni av LUBs stab sammen med frivillige i LUB og gjennomføres fra 16. juni til 15. oktober 2020. November: evaluering og rapportering til Stiftelsen Dam og i egne informasjonskanaler. Vi vil særlig vurdere hvordan vi kan bruke digitale plattformer i videre arbeid.

Prosjektleder

Trine Giving Kalstad

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Sosial avstand, men allikevel nær: sorgstøtte på nett
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Beløp Bevilget
Kr 150.000
Startdato
30.04.2020