Sosial avstand, men allikevel nær: sorgstøtte på nett

Søknadssammendrag

Grunnet koronapandemien har LUB utsatt mestringsseminar for foreldre som nylig har mistet barn, motivasjonshelg for frivillige ressurspersoner og helgetreff for familier med et barn for lite. I tillegg er fysiske sorggrupper avlyst.

Resultatet er mangel på arenaer der etterlatte kan oppleve fellesskap med andre i samme situasjon og tilegne seg kunnskap om det å lære å leve med smerte, sorg og savn. Myndighetens råd om sosial avstand, hjemmekontor/permittering, begrensninger ved begravelser og redusert hjelpetilbud kan øke risiko for ensomhet, mer tid til grubling og bekymring osv.

Gravide medlemmer sliter ekstra mye med angst og usikkerhet og gruer seg til å være mye alene under fødsel og barseltid grunnet restriksjoner på sykehusene. Dette kan komplisere en ellers naturlig sorgprosess.

Målgruppen er foreldre som har mistet barn som er i kontakt med LUB for i sorgsamtaler og likepersonstøtte. Andre etterlattegrupper vil inviteres med ved noen av webinarene.

Vi skal arrangere fem live-webinarer på 45 minutter på Zoom.

1. Helseangst og bekymring i koronaens tid ved «hypokonderlegen» Ingvard Wilhelmsen og LUB-medlem Kristine Ruud.
2. Hvordan gi digital sorgstøtte? Med noen fra Webgruppen og sorggruppeleder i LUB Ann- Siri Johnsen.
3. Sorg og selvhjelp – mentale verktøy for egenomsorg ved sorg. Ved psykolog Elin Fjerstad og fagsjef i LUB Trine G. Kalstad, forfatterne av Den lille sorgboka.
4. Å være gravid og føde under koronapandemien. Ved leder for fødeavdelingene på Ullevål og Rikshospitalet ved OUS, Katariina Laine og LUB-medlem/forsker Line Christoffersen.
5. Sorg i familien, med spesielt fokus på små barns sorg. Ved pedagogisk-psykologisk rådgiver Eline Røkholt.

Webinarene planlegges i mai og juni av LUBs stab sammen med frivillige i LUB og gjennomføres fra 16. juni til 15. oktober 2020. November: evaluering og rapportering til Stiftelsen Dam og i egne informasjonskanaler. Vi vil særlig vurdere hvordan vi kan bruke digitale plattformer i videre arbeid.

Prosjektleder/forsker

Trine Giving Kalstad

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Sosial avstand, men allikevel nær: sorgstøtte på nett
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Beløp Bevilget
Kr 150.000
Startdato
30.04.2020