Åpen møteplass for menn med innvandrerbakgrunn

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Fra dialog med Bærum kommune har det kommet frem at det er et behov for dagtilbud for menn med flyktning- og innvandrerbakgrunn bosatt i Bærum. Bærum Røde Kors har startet planlegging av en slik aktivitet.

Målsetning:
Skape et meningsfullt dagtilbud og sosial møteplass som bidrar til sosialisering og nettverksbygging, og således forhindrer isolasjon og utenforskap. En viktig målsetning er også å bygge kompentanse og kunnskap – innenfor ulike områder/temaer som målgruppen er opptatt av. Andre målsetninger med prosjektet er å bistå til integrering – både ved norsktrening samt ved å stimulerer til engasjement rundt frivillig arbeid.

Målgruppe/deltakere:
Målgruppen for prosjektet er menn, i alle aldersgrupper, med flyktning/innvandrerbakgrunn som er bosatt i Bærum og som har behov for et tilbud på dagtid.

Metode/Gjennomføring:
Aktivitet på Røde Kors huset i Sandvika en gang per uke, på dagtid. Aktiviteten vil fylles med ulike aktiviteter som eksempelvis, men ikke utelukkende: spill, språkcafe, matlaging, foredrag/temadag, ernæring, musikkcafe, CV/jobbsøking mm. Hver uke vil vi avslutte aktiviteten med et felles måltid. Aktiviteten drives av frivillige. En del av prosjektet er også å jobbe aktivt med å få deltakere til selv å bli med å drive aktiviteten/bistå med frivillig arbeid.

Tidsplan:
Vi har, siden starten av 2021, jobbet med planlegging og forberedelser til oppstart av aktivitet. Vi ønsker, dersom smitte-situasjonen tillater det, å starte opp fysisk aktivitet i mai 2021. Dersom det ikke blir mulig med inneaktivitet vil vi starte opp ute, i små grupper.

Forventet resultat:
Vi forventer at prosjektet vil bidra til mindre ensomhet og forebygge negative effekter innen psykisk helse grunnet korona. Vi forventer også at prosjektet vil bidra til integrering – gjennom økt deltakelse i det norske samfunnet, bedre norskkunnskaper samt økt kunnskap om relevante temaer knyttet til norsk samfunnsliv.

Prosjektleder/forsker

Nina Strøm Christensen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Åpen møteplass for menn med innvandrerbakgrunn
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 241.000
Startdato
30.03.2021