Astmaskole og habilitering

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Måloppfyllelse og gjennomføring i 1999

Måloppfyllelse og gjennomføring i 1999

I prosjektets søknad var det definert fem strekpunkter som definerte prosjektets overordnete mål, disse punktene var:

·        Bedre livskvalitet og mestring.

·        Mindre bruk av sykehus.

·        Mindre fravær fra skole og yrkesliv.

·        Mindre bruk av helseressurser.

·        Reduksjon av samfunnskostnader.

 

Når man begynte arbeidet med å utvikle tilbudet valgte vi å omformulere hovedmålet slik at det integrerte disse punktene: “En som får grundig opplæring og kunnskap om de ulike sidene av sin sykdom vil ha redusert bruk for hjelp fra helsepersonell, færre sykmeldinger I færre innleggelser ved sykehus og bedret egenmestring og livskvalitet med økt deltagelse på de ulike sosiale arenaer.”

 

Første delmål var ” Å bygge opp et tilbud for en gruppe kroniske pasienter som pr i dag ikke har noe tilbud i fylket. Stikkord i denne sammenhengen blir nærhet, kompetanse og tverrfaglighet.”

 

Organisering og Lokalisering

Samspillet mellom de tre aktørene: Lungeseksjonen på Regionsykehuset i Trondheim, Selli Rehabiliterings og Opptreningssenter og Norges Astma og Allergiforbund i Sør­ Trøndelag, har vist seg å være konstruktivt. Lungeseksjonen med sin kompetanse på lungesykdommer, Selli med sin kompetanse på rehabilitering og NAAF med sin kompetanse på brukermedvirkning, mestring, likemannsarbeid og motivasjonsarbeide, har vist seg å gi bredde og perspektiv på rehabiliteringen.

 

Fortsettelse

Prosjektet ble videreført med nye midler fra Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2000 og 2001, der vi viste at Lungerhabilitering nytter uansett alder og sykdomsgrad. Målet om å etablere et fast og permanent tilbud for denne gruppen videreføres.

 

For nærmere informasjon om Lungerehabliteringsprosjektet ta kontakt med prosjektleder Marianne Bjerke, naafstrl@online.no

Prosjektleder/forsker

Marianne Bjerke

Detaljer
Program
Rehabilitering (1998)
Prosjektnavn
Astmaskole og habilitering
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
1999: kr 700 000
Startdato
01.01.1999
Sluttdato
31.12.2000
Status
Avsluttet