Atopisk eksem: tidlig risikofaktorer

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Identifisere risikofaktorer tidlig i livet som som har betydning for debut og alvorlighet av atopisk eksem (AD).

Sluttrapport

Bakgrunn

Atopisk eksem kjennetegnes ved kronisk, tilbakevennende og kløende utslett. Etiologien er sammensatt og flere disponerende gener og genmutasjoner er identifisert. Den høye forekomsten i store deler av verden kan dels forklares gjennom påvirkning av ulike miljøfaktorer. Sykdommen debuterer gjerne tidlig i barndommen, men symptomene kan da være lite spesifikke. Kjønnsspesifikke variasjoner vedrørende risikofaktorer og klinisk presentasjon er i liten grad studert. Vi ønsket å studere risikofaktorer for utvikling av atopisk eksem i spedbarnsalder, forekomst og persistens av atopisk eksem i første leveår. I tillegg ville vi undersøke selve grunnlaget for diagnostisering av atopisk eksem hos spedbarn. Vi ønsket også å identifisere kjønnsspesifikke mønstre knyttet til risiko, forekomst og klinisk uttrykk. Studiekohorten besto av 2397 spedbarn fra Preventing Atopic Dermatitis and Allergies (PreventADALL) studien, en populasjonsbasert randomisert kontrollert studie med hovedmål å undersøke om allergisk sykdom kan forebygges ved tidlig hudpleie og/eller matintroduksjon. Kliniske data ble samlet inn under graviditet, ved fødsel og ved kontroller av barna ved 3, 6 og 12 måneders alder. To forskjellige sett med etablerte diagnostiske kriterier for atopisk eksem ble benyttet: The UK Working Party (UKWP) og Hanifin & Rajka (H&R) kriteriene.

Resultater

Atopisk eksem var vanligere hos gutter enn jenter, og guttene hadde oftere eksem på kinnene, mens jenter hadde oftere eksem på armer og bein. Risikoen for atopisk eksem var økt hos barn født ved planlagt keisersnitt og hos barn med tørr hud. Atopisk eksem hos mor eller far ga økt risiko for eksem, særlig hos barn med samme kjønn som den affiserte forelder. Videre viste våre resultater at de etablerte diagnosekriterier for atopisk eksem har store begrensninger brukt i første leveår. Disse funnene kan danne grunnlag for mer presise risikovurderinger ved eksem i spedbarnsalder og bedre forebyggende tiltak mot utvikling av atopisk eksem. Ulik risiko og sykdomsuttrykk hos gutter og jenter tidlig i livet kan tyde på kjønnsrelaterte forskjeller i sykdomsmekanismer. Diagnosen atopisk eksem kan være vanskelig å stille i første leveår, og det kan derfor være fornuftig å vente med å stille en sikker diagnose til senere når funn og symptomer blir klarere.

Oppsummering

Som følge av ulike forsinkelser, bl.a. knyttet til inkludering av studiedeltakere samt analysering av forskjellig prøvemateriale, endret de spesifikke forskningsspørsmålene for prosjektet seg underveis. Den opprinnelige, overordnede målsettingen for prosjektet ble ivaretatt.

Prosjektleder/forsker

Kim Magnus Advocaat Endre

Hovedveileder

Linn Landrø

Detaljer
Program
Forskning (2015)
Prosjektnavn
Atopisk eksem: tidlig risikofaktorer
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Org.ledd
Oslo univ.sykeh., Kvinne- og barneklinikken
Beløp Bevilget
2016: kr 690 000, 2017: kr 700 000, 2018: kr 710 000
Startdato
18.04.2016
Sluttdato
31.12.2021
Status
Avsluttet