Back in the Ring

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Yoga hjelper konkret på å bygge opp gode rutiner i hverdagen. Det synliggjør virkeligheten av at mennesker må ta et personlig ansvar for sin helse, sinnsstemning og velvære. Våre ukentlige klasser og aktiviteter er frivillige. De er fysisk og mentalt krevende. Til tross for dette, velger våre medlemmer å møte opp og å gjennomføre dem! Vi fokuserer mye på brukermedvirkning gjennom våre tre trinn (se mål 9 over) der våre deltagere gradvis tar større ansvar og eierskap inn i prosjektet og får muligheten til å utdanne seg som yogalærere. Alt dette tatt i betraktning, velger vi å tro at mange av våre medlemmer har en iboende lengsel etter å reise seg og å gjøre comeback i livet. Å trene yoga er å øve seg på å leve. Man lærer seg å puste i krevende situasjoner. Stå i utfordringer. Finne stabilitet, styrke og sinnsro. Tåle smerte og erkjenne sin egen rastløshet og sårbarhet. Vi ser at når våre deltagere øver seg på å møte seg selv bidrar det til økt innsikt. Dette muliggjør en ansvarliggjøring over egne adferdsmønstre og vekker forståelsen om ens egen iboende kraft. Dette leder til en positiv forandring gjennom handling.

Antall personer i målgruppen

400

Oppsummering

BITR er nå operativ i 14 byer, har årlige aktiviteter, reiser for deltagere, gir mulighet til videreutdannelse og ansetter tidligere deltagere i prosjektet som veiledere og yogalærer. BITR har blitt et anerkjent ettervern, behandling og forbyggende tiltak som gjøres for rusavhengige over hele landet. I 2018 fikk vi støtte av Helsedirektoratet med 1,5 millioner kroner og vi har nå en solid struktur og en god ledelse som kan drifte prosjektet videre. Våre planer er å komme inn på statsbudsjettet for 2019 og vi er i dialog med politikere som støtter vår virksomhet og anerkjenner prosjektet.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport BITR Ex Stiftelsen_compressed.pdf

Prosjektleder/forsker

Alexander Medin

Detaljer
Program
Rehabilitering (2014)
Prosjektnavn
Back in the Ring
Organisasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Org.ledd
Stiftelsen Yoga for Livet
Beløp Bevilget
2015: kr 500 000, 2016: kr 600 000, 2017: kr 700 000
Startdato
01.01.2015
Sluttdato
01.07.2018
Status
Under gjennomføring