Barn og rusmidler

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Hovedintensjonen med prosjektet har vært å utvikle og prøve ut nye måter å jobbe rusmiddelforebyggende på, med foreldre som ho

Hovedintensjonen med prosjektet har vært å utvikle og prøve ut nye måter å jobbe rusmiddelforebyggende på, med foreldre som hovedaktører. Målgruppen for prosjektet har vært foreldre flest, ikke primært personer som er definert å være i en risikogruppe i forhold til bruk av rusmidler.

 

Resultatet av utviklingsprosessen er blitt et konkret samtaleprogram med spesiell tanke på bruk for foreldre til elever i 6. klasse i grunnskolen. Programmet, som går over tre kvelder, er basert på en metodikk der refleksjon og bevisstgjøring settes i fokus – med utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer med bruk av rusmidler (i hovedsak alkohol) sammen med barn. Hovedmålet med samtaleprogrammet er at foreldrene skal få hjelp til å utvikle mer bevisste holdninger til egen bruk av rusmidler og en bedret evne til å snakke med barna om rusmiddelbruk i ulike situasjoner (både opplevelse av positive og destruktive sider).

 

Programmet har fått navnet ”Rusprat – Om deg, dine barn og alkoholbruk”. Intensjonen er at foreldre selv skal kunne være gruppeledere. Det overordnede ansvaret for programmet kan for eksempel forankres i foreldremedvirkningssystemet på den enkelte skolen, slik at FAU (Foreldrerådets Arbeidsutvalg) kan være hovedansvarlig for gjennomføringen eller det kan forankres i frivillige organisasjoner gjennom leder og treneropplæring, slik at de kan ta det i bruk gjennom organisasjonene.

 

Dersom du ønsker å snakke med noen om gjennomføringen av programmet, eller du ønsker å få det tilsendt i posten, kan du henvende deg til: AlkoKutt, ved Trine Stensen Lunde. Adresse: Torggata l, 0181 Oslo, Tlf 23214530.

 

AlkoKutt vil kunne formidle kontakt til andre instanser ved behov for bistand for gjennomføringen av programmet, eller ønske om å sette programmet i en bredere sammenheng.

 

I tillegg til selve samtaleprogrammet foreligger det to rapporter fra utviklingsarbeidet: Ramvi, E. og Skaftun, J. (2000): ”Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen.” RF­-2000/092

Ramvi, E. og Helgesen, S. (2002): ”Foreldrestyrte foreldregrupper, bevisstgjøring omkring rusmiddelbruk.” RF-2002/026

 

Prosjektleder/forsker

Sverre Nesvåg

Detaljer
Program
Forebygging (1999)
Prosjektnavn
Barn og rusmidler
Organisasjon
Av-og-Til
Org.ledd
RF-Rogalandsforskning
Beløp Bevilget
2000: kr 500 000, 2001: kr 500 000
Startdato
01.02.2000
Sluttdato
01.03.2002
Status
Avsluttet