Livskriser

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

AV-OG-TIL arbeider etter en sammensatt systemstrategi, med flere aktører, kanaler og tiltak. AV-OG-TIL gjør analyse for problem- og målgruppeforståelse, og søker samarbeid med relevante aktører. Prosessen sikrer faglighet, målsetning/målgruppe og kommunikasjon. Det ble opprettet en referansegruppe hvor Legeforeningen, BlåKors og AV-OG-TIL-kommuner er representert. Det gav erfaring og kunnskap fra lokalt perspektiv, temaet alkohol innen primærhelsetjenesten, og om kommunikasjon og kampanjeiverksetting. Utadrettet kommunikasjon og aktivitet foregikk hovedsakelig i september-november, og annonsering med oppstart 2016 løper inn i 2017. All aktivitet beskrevet i søknad er iverksatt.

Antall personer i målgruppen

50000

Oppsummering

AV-OG-TIL viderefører arbeidet på alkovett i livskriser. Informasjonsmateriellet som er utviklet, vil bli benyttet videre og videreutviklet.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport prosjekt Livskriser.pdf

Prosjektleder/forsker

Marte Sletten

Detaljer
Program
Forebygging (2015)
Prosjektnavn
Livskriser
Organisasjon
Av-og-Til
Beløp Bevilget
2016: kr 415 000
Startdato
01.01.2016
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet