Båtturer for eldre i Moss

Søknadssammendrag

Vi har sett et økende behov i Moss for et inkluderende tilbud på og ved sjøen. Flere eldre som bor i dette lokalsamfunnet er vant til å være på sjøen og savner muligheten til å delta på en slik aktivitet, på tross av nedsatt funksjonsevne grunnet alder. Andre har aldri opplevd det og vil gjerne delta på en trygg og verdig måte. -21 startet Moss Røde Kors arbeidet med å kartlegge behov blant seniorer og utvikle et nytt tilbud sammen med Jeløy Kystlag. Hele 75 deltakere fra ni institusjoner fikk muligheten til å oppleve sjøen.

Ved RK sin kompetanse, kystlagets kunnskap om trygt båtliv, kystkultur. Med insititusjonenes bidrag lagde vi et tilbud som svært mange satt stor pris på.

Båtturene dekket både et sosialt behov, naturopplevelse og fysisk aktivitet som er godt for kropp og hode. Under ser dere sitater fra de eldre som deltok:

«Jeg har gledet meg til dette i mange uker»

«Dette er så bra som livet kan bli»

«Så lenge hjertet mitt slår – vær så snill å inviter meg ut igjen»

«Været var fantastisk, og det var en flott tur»

Avdelingsledere og fagkoordinatorer ga besked at beboerne satte stor pris på turene, våknet til og snakket om det da de kom hjem igjen.

Aktivitetene foregår ukentlig fra Mai-Sep & månedlig Okt-Feb.

Målet og metoden med aktiviteten er å gi en opplevelse av ekte hverdagsglede ved å være med ut på fjorden. Veldig mange opplever tilbakeblikk. Ved at man har motordur fra gammel trebåt.Man kjenner sjøluften.Ser måke og fra sjøsiden med de industriarbeidsplasser og strender man husker. Dette gir rom for egne vurderinger for dem, fantasi, levende verdier i hverdage. Aktiviteten gir gjennom deltakelse sosialt fellesskap og sosiale møteplasser.

Vi og PM Konsult takker for muligheten til å bidra at de eldre skaper nye minner av gamle fornemmelser!

Prosjektleder

Martin Lundberg

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Båtturer for eldre i Moss
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
08.04.2022