Bedre helse for personer med muskelskjelettsmerter


Søknadssammendrag

Kroniske muskelskjelettsmerter rammer en stor del av befolkningen og er en dominerende årsak til helsetap, sykefravær og overforbruk av smertestillende medikamenter. De fleste opplever kortvarige episoder av muskelskjelettsmerte i løpet av livet, men noen utvikler kronisk, langvarig og utbredt smerte som gir dårlig helse, økt helsetjeneste- og medikamentbruk, og i mange tilfeller redusert arbeidsevne. Vi trenger derfor kunnskap som bidrar til å forebygge en slik uheldig utvikling. Vi vet at livsstilsfaktorer, slik som søvn og fysisk aktivitet, påvirker forekomst og forløp til muskelskjelettsmerter. Personer med muskelskjelettsmerter er imidlertid ikke en ensartet gruppe, og det er sannsynlig at den enkeltes livssituasjon og ressurser er viktig når man skal utforme råd og tiltak for behandling og bedre egenhåndtering av smertene. Det overordne formålet med dette prosjektet er derfor å forstå hvordan samspillet mellom livsstilsfaktorer, multimorbiditet, sosioøkonomi, og en familiehistorie med smerte påvirker prognosen til kroniske muskelskjelettsmerter med tanke på smerteutvikling, behandlingsforløp, medikalisering, og sykefravær. For å oppnå dette vil vi gjennomføre fire separate studier som alle benytter data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) koblet til nasjonale registre for informasjon om reseptbelagt medisinbruk, behandlinger i helsetjenesten, utdanning, inntekt, samt slektskap mellom deltakere i HUNT. I de tre første studiene vil vi studere: 1) om multimorbiditet, sosioøkonomi, og familiehistorie med smerte, i samspill med modifiserbare livsstilsfaktorer som søvn og fysisk aktivitet, påvirker forløpet av muskelskjelettsmerter 2) om multimorbiditet, sosioøkonomi, og familiehistorie med smerte, i samspill med modifiserbare livsstilsfaktorer som søvn og fysisk aktivitet a. er relatert til ulike behandlingsforløp i helsetjenesten b. påvirker risiko for bruk av reseptbelagte smertestillende medisiner 3) om multimorbiditet, sosioøkonomi, og familiehistorie med smerte, i samspill med modifiserbare livsstilsfaktorer som søvn og fysisk aktivitet, påvirker risiko for sykefravær og uførhet Ungdom og unge voksne utgjøre en viktig målgruppe, ettersom muskelskjelettsmerter kan bidra til tapt utdanning og frafall fra arbeidslivet. I den fjerde studien vil vi utnytte unike data fra ungdomsdelen av HUNT (UngHUNT) til å studere: 4) om muskelskjelettsmerter som ungdom er relatert til senere smerteutvikling og opioidbruk som unge voksne, og om denne sammenhengen påvirkes av a. livsstils- og helserelaterte faktorer hos ungdommene b. foreldrenes muskelskjelettsmerter, helseforhold, og sosioøkonomi Vår ambisjon er at resultatene fra prosjektet skal gi pasienter og behandlere kunnskap som bidrar til å utvikle målrettede tiltak som fremmer helse, gir bedre egenhåndtering av smerter og forebygger et uheldige forløp. I tillegg vil vi gi beslutningstakere grunnlag for å videreutvikle retningslinjer for persontilpasset behandling av muskelskjelettsmerter.

Søknadssammendrag

Kroniske muskelskjelettsmerter rammer en stor del av befolkningen og er en dominerende årsak til helsetap, sykefravær og overforbruk av smertestillende medikamenter. De fleste opplever kortvarige episoder av muskelskjelettsmerte i løpet av livet, men noen utvikler kronisk, langvarig og utbredt smerte som gir dårlig helse, økt helsetjeneste- og medikamentbruk, og i mange tilfeller redusert arbeidsevne. Vi trenger derfor kunnskap som bidrar til å forebygge en slik uheldig utvikling. Vi vet at livsstilsfaktorer, slik som søvn og fysisk aktivitet, påvirker forekomst og forløp til muskelskjelettsmerter. Personer med muskelskjelettsmerter er imidlertid ikke en ensartet gruppe, og det er sannsynlig at den enkeltes livssituasjon og ressurser er viktig når man skal utforme råd og tiltak for behandling og bedre egenhåndtering av smertene. Det overordne formålet med dette prosjektet er derfor å forstå hvordan samspillet mellom livsstilsfaktorer, multimorbiditet, sosioøkonomi, og en familiehistorie med smerte påvirker prognosen til kroniske muskelskjelettsmerter med tanke på smerteutvikling, behandlingsforløp, medikalisering, og sykefravær. For å oppnå dette vil vi gjennomføre fire separate studier som alle benytter data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) koblet til nasjonale registre for informasjon om reseptbelagt medisinbruk, behandlinger i helsetjenesten, utdanning, inntekt, samt slektskap mellom deltakere i HUNT. I de tre første studiene vil vi studere: 1) om multimorbiditet, sosioøkonomi, og familiehistorie med smerte, i samspill med modifiserbare livsstilsfaktorer som søvn og fysisk aktivitet, påvirker forløpet av muskelskjelettsmerter 2) om multimorbiditet, sosioøkonomi, og familiehistorie med smerte, i samspill med modifiserbare livsstilsfaktorer som søvn og fysisk aktivitet a. er relatert til ulike behandlingsforløp i helsetjenesten b. påvirker risiko for bruk av reseptbelagte smertestillende medisiner 3) om multimorbiditet, sosioøkonomi, og familiehistorie med smerte, i samspill med modifiserbare livsstilsfaktorer som søvn og fysisk aktivitet, påvirker risiko for sykefravær og uførhet Ungdom og unge voksne utgjøre en viktig målgruppe, ettersom muskelskjelettsmerter kan bidra til tapt utdanning og frafall fra arbeidslivet. I den fjerde studien vil vi utnytte unike data fra ungdomsdelen av HUNT (UngHUNT) til å studere: 4) om muskelskjelettsmerter som ungdom er relatert til senere smerteutvikling og opioidbruk som unge voksne, og om denne sammenhengen påvirkes av a. livsstils- og helserelaterte faktorer hos ungdommene b. foreldrenes muskelskjelettsmerter, helseforhold, og sosioøkonomi Vår ambisjon er at resultatene fra prosjektet skal gi pasienter og behandlere kunnskap som bidrar til å utvikle målrettede tiltak som fremmer helse, gir bedre egenhåndtering av smerter og forebygger et uheldige forløp. I tillegg vil vi gi beslutningstakere grunnlag for å videreutvikle retningslinjer for persontilpasset behandling av muskelskjelettsmerter.

Prosjektleder/forsker

Anna Marcuzzi

Detaljer
Program
Forskning (2021)
Prosjektnavn
Bedre helse for personer med muskelskjelettsmerter
Organisasjon
Rådet for Muskelskjeletthelse
Org.ledd
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Beløp Bevilget
2022: kr 922 000, 2023: kr 922 000, 2024: kr 922 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.12.2024