Digital søvnbehandling for pasienter i døgnbasert smerterehabilitering

Søknadssammendrag

Populærvitenskaplig sammendrag

Over 50% av pasienter med langvarig smerteproblematikk sliter med søvnløshet. Tradisjonelt sett har søvnproblemer blitt sett på som et sekundært problem som ofte oppstår som en konsekvens av smerter. Nyere forskning viser derimot at søvnproblemer kan være en viktig årsak til utvikling av muskelsmerter og dårlig smerteprognose. Til tross for dette vet vi lite om hvordan søvnplager bør behandles i smerterehabilitering, noe som kan føre til at mange pasienter blir behandlet med sovemedisin. Sovemedisin kan virke positivt i kortere perioder, men på grunn av tilbakefall av symptomer og mulige bivirkninger er kognitiv adferdsterapi for søvnløshet ansett som den beste behandlingsformen. Kognitiv atferdsterapi for søvnløshet krever mye terapeuttid og det mangler kvalifiserte og erfarne klinikere som kan gi denne behandlingen. Et godt ressursbesparende alternativ for de med søvnproblemer er kognitiv atferdsterapi gitt via en app, men ingen studier har undersøkt om slik digital behandling er nyttig for smertepasienter i rehabilitering. Hovedmålet med dette prosjektet er derfor å skaffe mer kunnskap om sammenhengen mellom søvn og smerte hos pasienter med langvarige muskel- og skjelettplager. Dette vil vi gjøre basert på data fra en pågående randomisert kontrollert studie som tester effekten av digital søvnbehandling og en større kohort bestående av pasienter henvist til 5 norske rehabiliteringssentre. Prosjektet vil undersøke følgende tre problemstillinger: 1) Har appbasert kognitiv adferdsterapi for søvnløshet gitt i tillegg til vanlig døgnbasert rehabilitering en gunstigere effekt på søvnkvalitet, funksjon, og smerteintensitet enn vanlig døgnbasert rehabilitering alene? 2) Påvirker psykiske plager og smerteintensitet effekten av appbasert kognitiv adferdsterapi for søvnløshet i døgnbasert rehabilitering? 3) Hvordan er søvnkvaliteten og medisinbruken blant smertepasienter henvist til smerterehabilitering, og hvordan er dette relatert til smerteintensitet, smertevarighet og mental helse? Dette prosjektet har høy nytteverdi for pasienter fordi det vil gi ny kunnskap om søvnproblemer og bruk av medikamenter hos de som henvises til spesialisthelsetjenesten, og om digital søvnbehandling bør inkluderes i døgnbasert rehabilitering. Dette er viktig for å videreutvikle dagens rehabiliteringstilbud. Vi erkjenner at digitale behandlingstilbud ikke vil være riktig eller nyttig for alle pasienter. I tillegg til å ha tett dialog med våre pasientbrukere om dette temaet, vi vi undersøke om det er pasientkarakteristika som påvirker effekten av digital søvnbehandling. Dette er viktig for å vite hvem som bør tilbys slik behandling og dermed bruke ressursene som frigis til å gi annen behandling til de pasientene som trenger det. I samarbeid med klinikerne ved rehabiliteringssentrene vil vi øke kompetansen hos klinikerne ved å utvikle rutiner for hvordan man kan behandle søvnproblemer hos denne pasientgruppen.

Prosjektleder

Eivind Schjelderup Skarpsno

Detaljer
Program
Forskning (2023)
Prosjektnavn
Digital søvnbehandling for pasienter i døgnbasert smerterehabilitering
Organisasjon
Rådet for Muskelskjeletthelse
Beløp Bevilget
2024: kr 570 000, 2025: kr 880 000, 2026: kr 910 000, 2027: kr 310 000
Startdato
01.05.2024
Sluttdato
30.04.2027
Status
Under gjennomføring