Ung brukermedvirkning i muskelskjeletthelse

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

10

Fremdriftsplan

Prosjektleder Margreth Grotle (MG) sammen med koordinator Henriette Jahre (HJ) er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet, inklusive styring og rapportering. HJ og Britt Elin Øiestad (BEØ) er ansvarlig for rekruttering av ungdommer gjennom etablerte kontakter i HEYoung prosjektet som vil foregå på skoler og universiteter (Sandefjord vgs. og OsloMet) gjennom informasjonsbrosjyrer, nettsider, helsesykepleiere og skolefysioterapeuter. Brukerrepresentantene (TEH og EPV) vil sammen med prosjektleder Parisa Gazerani (PG) og stipendiat Frida Elise Larsen (FEL) i Brobyggerprosjektet være ansvarlig for rekruttering av unge voksne brukere som ikke er i arbeid via et etablert samarbeid med NAV Grünerløkka, der stipendiaten FEL vil ha en praksis del gjennom sitt PhD prosjekt. Ulike organisasjoner og sosiale medier skal også brukes som rekrutteringsplattformer hvor to unge brukermedvirkere tilknyttet CIM vil bidra til å utvikle tilpassede rekrutteringsbrosjyrer og reklamere på relevante plattformer for aldersgruppene. Rekrutteringen skal ferdigstilles i løpet av 3. kvartal 2023. HJ vil ha ansvaret for å utvikle en medvirkningsplan og et evalueringsskjema i samarbeid med våre brukermedvirkere som skal besvares hvert halvår. Evalueringsskjemaet skal inneholde informasjon om hvordan brukermedvirkerne har opplevde deltakelsen i brukermedvirkergruppen og skal brukes til å videreutvikle brukermedvirkergruppen ytterligere, også etter endt prosjekt. MG har hovedansvar i samarbeid med Kjersti Storheim for å utvikle og gjennomføre opplæringkurs for de unge brukermedvirkerne og for å arrangere to årlige møter med brukermedvirkerne. BEØ, PG, Kåre R. Richardsen vil bidra med rekruttering, utvikling og gjennomføringen av opplæringskurset, samt gjennomføring av de to årlige møtene.

Prosjektleder/forsker

Margreth Grotle

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Ung brukermedvirkning i muskelskjeletthelse
Organisasjon
Rådet for Muskelskjeletthelse
Beløp Bevilget
2023: kr 150 000, 2024: kr 200 000, 2025: kr 50 000
Startdato
17.04.2023
Sluttdato
01.04.2025
Status
Under gjennomføring