Behandle huden, så lenge som mulig

Søknadssammendrag

Det er behov for veiledning og opplæring av den enkelte i hvordan behandle huden. Dette behovet får vi stadig tilbakemeldinger om at er kraftig økende i forbindelse med koronapandemien, da regler og krav om avstand og forsiktighet gjør at mange ikke lenger får god hjelp med hudbehandling. Behandlingstilbud som er viktig for mange, bl.a. lysbehandling, har vært sterkt redusert mange steder som en konsekvens av pandemien.

Vi skal utvikle en informasjonsplakat, med medisinskfaglig forankret innhold og brukervennlig design. Konseptet informasjonsplakat er valgt da målgruppen og brukerne innspill tyder på at det er ønskelig med en plakat som kan henge f.eks. på badet som en påminnelse om viktigheten av egenbehandling, samt med informasjon om hva og hvordan. Plakaten vil ha et notatfelt hvor man kan skrive stikkord og notat som er viktige for egen behandlingsplan.

Prosjektets målgruppe er 60 år + med hudsykdommer og hudplager. Tiltaket gjennomføres av PEF Viken, som har knyttet til seg fagfolk som dermatolog Helge Bengtson og I. Fallet med lang fartstid fra apotek og legemiddelbransjen. Tilknyttet PEF Viken er Liv Skovdahl, jurist Ragnar Akre Aas og Maren Awici-Rasmussen (ansatt). Det er også nedsatt et brukerutvalg bestående av tre brukere.

Produktet er ventet å skape økt livskvalitet. Å kunne ta ansvar for egen behandling og egen helse, er av stor betydning for bruker, og i dagens koronasituasjon er det også helt avgjørende. Riktigbehandling og smøring vil kunne spare samfunnet for store kostnader og gi mange mennesker et bedre liv, i tillegg til å forebygge ytterligere og mer alvorlige hudplager som ulike typer eksem, trykksår, leggsår og hudflenger. Eksem er et av de vanligste problemene som kommer i kjølvannet av tørr hud som ikke blir behandlet. Alle som mottar produkt mottar også evalueringsskjema, og vi vil forespørre noen om dybdeintervju for å få bedre innblikk i plakatens nytte.

Prosjektleder

Maren Awici-Rasmussen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Behandle huden, så lenge som mulig
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
Kr 185.000
Startdato
03.10.2020