Behandlingsreise

Søknadssammendrag

Behandlingsreiser til utlandet er et viktig tilbud for mange av medlemmene i vår organisasjon. Årlig reiser om lag 2400 pasienter på en behandlingsreise til utlandet. Dette behandlingstilbudet har vært fullstendig avlyst siden våren 2020. Derfor ønsker vi å gjennomføre en reise til varmere strøk for våre medlemmer. Målet er å kunne tilby et avbrekk fra hverdagen, gjennom et opplegg hvor deltakerne får et tilrettelagt opplegg med fokus på kosthold, trening, egenbehandling av sykdom og mestring. For våre diagnosegrupper er dette spesielt viktig fordi de har økt risiko for følgesykdommer, blant annet metabolsk syndrom og hjerte- og karsykdommer. Disse kan justeres ved livsførsel. I tillegg vil de få en arena for sosial samhørighet og tilhørighet. Tilbudet vil også inkludere oppfølging av hver enkelt i etterkant av turen.

Psoriasis- og eksemforbundet ønsker å tilby 30 seniormedlemmer muligheten til å delta på en to ukers tur. Turen skal gjennomføres i løpet av sommeren 2022. Hovedmålgruppen er personer over 65 år med diagnosene psoriasis, atopisk eksem og/eller psoriasisartritt.

Siden sol, sjøvann og varme er godt dokumentert som en behandlingsmetode, forventer vi en direkte bedring i sykdomstilstand og dermed også livskvalitet for medlemmene som er på tur. Videre vet vi at det er viktig å få kunnskap fra dyktige forelesere, samt å møte andre kursdeltakere i samme situasjon. Viktigheten av å utveksle erfaringer og møtes er spesielt viktig nå etter en lang periode med covid-19 nedstengning. Vennskap knyttet i løpet av oppholdet kan bidra til å gjøre det enklere å implementere kunnskapen de har fått på turen. Psoriasis- og eksemforbundet ønsker også å gjøre deltakerne sterkere i møte med helsevesenets utfordringer når de vet mer om sine rettigheter og om viktigheten av kunnskap og samvalg.

Prosjektleder

Thea Kristine Lande

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Behandlingsreise
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
Kr 490.000
Startdato
15.11.2021