Behandlingssted på Kanariøyene

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Norsk Psoriasisforbund (NPF) startet arbeidet med dette prosjektet i januar 1999

Norsk Psoriasisforbund (NPF) startet arbeidet med dette prosjektet i januar 1999. Man gjennomførte da en spørreundersøkelse i regi av Opinion AS med sikte på å kartlegge medlemmenes interesse for å benyttet et eget behandlingsanlegg på Kanariøyene. I februar 1999 gjennomførte man en studiereise til Lanzarote for å kartlegge mulige tomteområder og systemer knyttet til regulering og bygging på Lanzarote. I april 1999 gjennomførte man en studiereise til Alicanteområdet for å høste erfaring med drift av norske behandlings-/rehabiliteringssentra i dette området. I løpet av 1999 etablerte man et samarbeid med Norlandia Omsorg med sikte på å kartlegge betingelsene for et mulig samarbeid om dette prosjektet. Etter lengre tids arbeid viste det seg at dette forsøket strandet. NPF tok kontakt med NAAF for å drøfte mulig samarbeid om en etablering i tilknytning til deres senter på Valle Marina (Gran Canaria). Disse drøftinger førte etter hvert til at LHL også ble trukket inn i samarbeidet. I  juni 2000 ble det gjennomført en felles studiereise til Gran Canaria og Lanzarote for å vurdere fire ulike områder. Man søkte også i juni 2000 Helse og Rehabilitering i fellesskap om midler til å etablere et felles forprosjekt i 2001. Man fikk avslag på denne søknaden. Etter dette søkte NPF om å få bruke ubrukte midler i NPFs eget prosjekt til å videreføre dette samarbeidet i 2001. Helse og Rehabilitering innvilget denne søknaden og organisasjonene gjennomførte i 2001 en ”mulighetsstudie” mht etablering av et felles rehabiliterings- og behandlingssenter i tilknytning til Valle Marina. Konklusjonene i denne rapporten er nå til behandling i de tre organisasjonene.

Prosjektleder/forsker

Jan A. Monsbakken

Detaljer
Program
Rehabilitering (1998)
Prosjektnavn
Behandlingssted på Kanariøyene
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
1999: kr 550 000
Startdato
01.01.1999
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet