Bekkenleddsmerter i pandemi, en podcastserie

Søknadssammendrag

I Norge får hvert år ca. 12 000 kvinner bekkenleddsmerter i forbindelse med svangerskapet, for mellom 2 000 og 4 000 kvinner vil dette vedvare også etter svangerskapet.

Disse kvinnene har varierende grad av nedsatt funksjon og sliter med daglige ting som å stå, gå, sitte, løfte og stelle barnet sitt. Dette er et problem for hele familien, det sliter på samliv, sosialt liv og oppfølging av skole/barnehage og fritidsaktiviteter.

Vi ser at det er et umettelig behov for informasjon om bekkenleddsmerter, både blant våre medlemmer, pårørende og ellers i samfunnet. Særlig blant gravide er det et stort informasjonsbehov, og det er viktig at de tidlig får riktig informasjon. Kvinnene får dårlige råd fra diverse treningssentre og alternative behandlere, det er mange seiglivede myter og manglende kunnskap om bekkenleddsmerter.

Særlig nå under pandemien når de får mindre oppfølging på helsestasjon, lege, venner og storfamilien.

Gravide og ammende vil måtte holde seg isolert lenger enn andre i samfunnet på grunn av at de ikke kan vaksineres. Vi er redd for at flere kan bli kroniske smertepasienter som ikke kommer tilbake i jobb igjen. Psykisk helse er også et viktig aspekt ift. å leve med smerter i hverdagen, en tryggere mamma er en god mamma!

Derfor vil vi lage en podkastserie med for alle kvinner med bekkenleddsmerter. Innholdet vil være om forskjellige temaer i forhold til bekkenleddsmerter i pandemien: søvn, smerte, samliv, brukerstyrt personlig assistanse, hjelpemidler, hvordan leve med bekkenleddsmerter, små barn, hverdagstips og mestringsstrategier.

Vi vil arrangere digitale online nettmøter for medlemmer i lokallagene for å diskutere temaene i podkastene.

Målsetningen er å nå bredt ut med kunnskapsbasert faglig informasjon om hvordan det er å leve med bekkenleddsmerter i pandemien, på en lettfattelig måte, slik at alle som trenger det vil få den informasjonen de fortjener.

Prosjektleder/forsker

Sol-Hege Nathalie Kotte

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Bekkenleddsmerter i pandemi, en podcastserie
Organisasjon
Norges Handikapforbund
Beløp Bevilget
Kr 340.000
Startdato
26.05.2021