Kontaktperson

Ellen Trondsen

Norges Handikapforbund er funksjonshemmedes egen interesseorganisasjon. Organisasjonen jobber for et samfunn der funksjonshemmede har de samme mulighetene som andre til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser, og til å bidra og delta fullt ut.

Norges Handikapforbund har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 1997.

I 2024 har NOrges handikapforbund fått støtte til23prosjektER
det utgjør4.408.480kroner
Siden FØRSTE TILDELING i 1997 har NOrges handikapforbund fått støtte til790prosjekter
totalt har norges handikapforbund fått145.535.547kroner i støtte fra stiftelsen dam

*Merk at fra og med 2024 inkluderer summene administrasjonstillegg for programmene Helse, Utvikling og Forskning.

Søk midler gjennom Norges Handikapforbund:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter