Kontaktperson

Ellen Trondsen

Norges Handikapforbund er funksjonshemmedes egen interesseorganisasjon. Organisasjonen jobber for et samfunn der funksjonshemmede har de samme mulighetene som andre til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser, og til å bidra og delta fullt ut.

Norges Handikapforbund har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 1997.

I 2023 har NOrges handikapforbund fått støtte til270prosjekter
det utgjør5.308.000kroner
Siden FØRSTE TILDELING i 1997 har NOrges handikapforbund fått støtte til758prosjekter
totalt har norges handikapforbund fått140.414.067kroner i støtte fra stiftelsen dam

Søk midler gjennom Norges Handikapforbund:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter