Kunsten å holde hodet over vann – stressmestring i hjemmeisolasjon

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet skulle utarbeide og gjennomføre seks skreddersydde webinarer innen psykisk helse og stressmestring. Webinarene skulle rette seg direkte mot funksjonshemmede som opplever å bli ekstra hardt rammet av koronarelatert bortfall av sosialt samvær og fysiske møteplasser i regi av funksjonshemmedes egne organisasjoner.

I utgangspunktet var prosjektperioden fastsatt til å vare fra 15. april 2020 frem til 31.desember 2020. I midten av oktober 2020 så vi oss dessverre nødt til å be om å få utsatt sluttfrist for ferdigstillelse til mars 2021. Prosjektleder var i en lengre periode sykmeldt, en sentral medarbeider i prosjektet sluttet og det skulle vise seg å bli en langt større jobb enn hva vi så for oss å finne foredragsholdere som ønsket å stille opp i den digitale verden. Vi retter en stor takk til stiftelsen DAM som gjorde det mulig å sluttføre prosjektet i mars 2021.

Til prosjektet ble det utarbeidet en god arbeids-/framdriftsplan (herunder estimerte utgifter) som vi fulgte til punkt og prikke (kun forskyvninger i dato). Vi kom i mål og kan rapportere på at seks vellykkede webinarer vedrørende psykisk helse og stressmestring er gjennomført.

Webinarene var tenkt å gå live fra et leid studio. Begrunnelsen var tanken på “profesjonalitet og kvalitet”. Det skulle vise seg at et leid studio ble langt mer kostnadskrevende enn tenkt. Løsningen ble at vi selv sørget for å klargjøre og benytte våre egne møtelokaler som studio. Dette fungerte meget bra. Profesjonalitet og kvalitet ble ivaretatt.

I etterkant har vi mottatt kun positive tilbakemeldinger på webinarene, her er noen eksempler/sitat:

Vel blåst igjen! Likte den mentale klemmen til oss selv. Noe helt annet enn den daglige kampverden.

Jeg fikk noen aha-opplevelser i hvordan vi tenker i møte med andre og tips til hvordan en kan filtrere bort ting vi rett og slett ikke får gjort noe med. Et inspirerende og innholdsmessig godt foredrag som påminner om viktigheten av å være til stede i øyeblikket.

Et tankevekkende foredrag om hva som virkelig betyr noe i ens eget liv.


Søknadssammendrag

Funksjonshemmede rammes ekstra hardt av samfunnets «lock down».

NHFs webinarer retter seg direkte mot funksjonshemmede for inspirasjon og hjelp i en påtvunget isolert tilværelse.

Webinarene publiseres i mai-desember 2020 og tematikk vil være psykisk helse og stressmestring.

Prosjektleder/forsker

Ellen Trondsen

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Kunsten å holde hodet over vann – stressmestring i hjemmeisolasjon
Organisasjon
Norges Handikapforbund
Beløp Bevilget
Kr 150.000
Startdato
08.04.2020